Mijn levensloop

Als kind

Ik werd geboren op 2 mei 1978 te Dendermonde als jongste telg van Maurits Dierick en Simonne Verberckmoes. Door de omgang met mijn twee oudere broers, Tom en Bob, leerde ik snel mijn mannetje staan. Elkaar voortdurend plagen, maar tegelijkertijd geen seconde kunnen missen: die uitspraak is op ons drieën nog steeds van toepassing.

Met een vader als schepen en daarna burgemeester te Dendermonde en een moeder als regentes aan het VTI te Lebbeke, werden we van kindsbeen af verplicht zelfstandig te zijn en de handen uit de mouwen te steken.

Als student

Tot 12 jaar ging ik naar de lagere school te Grembergen. Vanaf 1990 liep ik school te Dendermonde en volgde daar aan het Sint-Vincentiusinstituut de richting Economie-Wiskunde.

Economie en wetenschappen waren, in tegenstelling tot turnen, vakken die ik heel graag deed. De keuze om Handelsingenieur aan de EHSAL te studeren was dan ook evident, al heb ik ook even getwijfeld om de richting Licentiaat Wiskunde te volgen. Gedurende mijn EHSAL-carrière reed ik dagelijks met de trein van Dendermonde naar Brussel en terug: het is in die periode dat mijn ervaring in het kaartspel enorm is toegenomen!

Vermits de kriebels om in het onderwijs te stappen weer de kop opstaken in mijn voorlaatste jaar Handelsingenieur, ben ik in 2000 gestart met de Lerarenopleiding op EHSAL, weliswaar in avondschool. De combinatie van beide studies bleek niet altijd even makkelijk, maar met veel inzet heb ik toch beide diploma's behaald in 2001.

Als vrijwilliger

Als tiener was ik eerst lid en vervolgens leidster van KLJ-Grembergen waar ik onder meer leerde wimpelen en touwtrekken en allerlei kattekwaad uitstak op het jaarlijkse tentenkamp.

Tijdens mijn hogere studies was ik ook actief als bestuurslid van touwtrekvereniging Reka, niet als beoefenaar maar wel als bestuurslid. Ik heb dan ook verschillende tornooien, fuiven en eetfestijnen helpen organiseren om de kas van onze vereniging te spijzen.

Grembergen ligt me zeer nauw aan het hart. Mijn eerste danspasjes zette ik bij de Grembergse kunstgroep Nele en als lid van kermisdinsdaggroep De Voghelaersch draag ik mijn steentje bij om de Grembergse traditie in stand te houden.

Bloemschikken of een kookcursus van KVLV Grembergen zijn ook activiteiten die me kunnen bekoren.

Als mama

Mama worden… een unieke en onvergetelijke gebeurtenis. Op 14 december 2004 werd ik de fiere mama van Stien en op 4 september 2007 kregen we er nog een schattige dochter, Ries, bij. Samen met mijn echtgenoot Frank geniet ik volop van onze dochtertjes. 

Als politica

In 2000 nam ik voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als dochter van en als nieuwe, jonge, vrouwelijke kandidate kreeg ik de 3e plaats toebedeeld op de lijst. Een intensieve campagne, naambekendheid en ludieke stunts hebben ertoe geleid dat ik 2056 voorkeurstemmen behaalde. Meteen goed voor een schepenmandaat!

Sinds 2001 ben ik dan ook de jongste en tevens enige vrouwelijke schepen van Dendermonde met ondermeer jeugd, informatica, informatie, landbouw, polders en ontwikkelingssamenwerking als bevoegdheden.

In 2003 werd ik door CD&V gevraagd om me kandidaat te stellen voor de Federale verkiezingen. Als 2e opvolger behaalde ik maar liefst 10 291 voorkeurstemmen. Een onverwacht succes… maar helaas geen zitje in de Kamer. Het was in elk geval een leerrijke ervaring!

Sinds 2007 ben ik eerste schepen van de stad Dendermonde. Mijn bevoegdheden zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van vroeger: nu zet ik me in voor openbare werken, waterbeleid, begraafplaatsen, autopark, nutsvoorzieningen, gemeentelijke eigendommen, jaarmarkten, informatica en informatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bleven mijn bevoegdheden als eerste schepen nagenoeg ongewijzigd.

De parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 brachten een nieuw, onverhoopt succes! Met 22.034 stemmen schopte ik het meteen tot in de Kamer, een kans waarvoor ik al m'n kiezers erg dankbaar ben. Nu kan ik de brug slaan tussen lokale en nationale politiek, een opdracht die de bevolking alleen maar ten goede kan komen!

Bij de federale verkiezingen op 25 mei 2014 haalde ik vanop de tweede plaats op de CD&V-lijst voor de Kamer, 24.185 voorkeurstemmen. Ik ben effectief lid van de commissie Handels- en Economisch Recht, Bedrijfsleven, Klimaat en Nucleaire Veiligheid.

Als CD&V-er

Ik ben opgegroeid in een echt “tsjevennest”. De keuze om later ook CD&V-gezind te zijn, lag dan ook voor de hand, zou men denken. Ja en neen.

Als kind en als tiener lag ik uiteraard niet wakker van de verschillende politieke partijen, de verschillende standpunten. Ik volgde mijn ouders zonder er veel bij na te denken. Als jong volwassene begin je toch stilaan een eigen mening te krijgen over bepaalde zaken, begin je de wereld kritischer te aanschouwen en ben je vaak tegen alles wat normaal is. Ook ik heb deze fase meegemaakt. De toenmalige CVP vond ik oubollig, passé en niet echt iets voor mij.

Begin 2000 werd er echter een vernieuwingsoperatie ingezet waardoor nieuwe mensen, jongeren en vrouwen de kans kregen om zich kandidaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen en waarbij vele ouwe getrouwe CVP-mandatarissen een stapje achteruit deden. CVP kreeg een nieuw gezicht. Met een nieuwe dynamiek, een nieuwe voorzitter en nieuwe mensen wou ook ik mijn kans wagen in de politiek met CVP!

 Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam de vernieuwingstrein pas echt op kruissnelheid. De nieuwe naam CD&V, het nieuwe logo en de nieuwe aanpak vind ik schitterend.

Voor mij is CD&V een vernieuwde maar toch stabiele partij waarbij mensen en waarden centraal staan. In deze woelige wereld waarin velen eigenbelang na streven, waar steeds meer individualisme heerst en waar oorlog dreigt, is het noodzakelijk dat we kunnen terugvallen op waarden en op betrouwbare mensen. Mensen die respect hebben voor elkaar.

In deze partij voel ik me thuis en voor hen wil ik me inzetten op verschillende niveaus. De voorbije jaren heb ik me dan ook ingewerkt in verschillende geledingen van de partij:

  • Voormalig lid JONGCD&V :-)
  • Lid Vrouw & Maatschappij
  • Bestuurslid CD&V Dendermonde
  • Bestuurslid CD&V regio Dendermonde – Sint-Niklaas
  • Lid Provinciaal partijbureau en partijbestuur CD&V Oost-Vlaanderen

Als collega

Na mijn studies van Handelsingenieur ben ik in juli 2001 op zoek gegaan naar een passende job. Aangezien ik op dat moment reeds schepen was, zocht ik een deeltijdse functie. Een schepenmandaat in een stad als Dendermonde is quasi al een fulltime job, maar toch wou ik ook een “echte” job. Dit heb ik gevonden bij Domo NV te Zwijnaarde. Gedurende 4 jaar heb ik daar ervaring kunnen opdoen op het Coordinatiecenter. In maart 2005 ben ik overgestapt naar Domo Zele NV, waar ik op de boekhouding een financiële functie uitoefende. Sedert augustus 2007, door de combinatie met een Kamerzetel, heb ik m'n job bij Domo NV met pijn in het hart opgegeven om me voltijds in te zetten voor de mandaten die de bevolking me heeft toevertrouwd.

De combinatie van een schepenmandaat en een deeltijdse functie in de privé-sector was voor mij zeer boeiend. Ik vond het altijd een gezonde combinatie. Via deze functie kon ik ook mijn economische kennis op peil houden.