Bekijk hier de e-mail via uw webbrowser

Fijne feestdagen!

Cd&v heeft nieuwe energievisie 'Verstandig groen!'

Energie en klimaat zijn twee thema's die cd&v al jaren nauw aan het hart liggen. Bovendien, zijn ze vandaag nog nooit zo actueel geweest. We staan immers voor immense uitdagingen op korte én lange termijn. Cd&v heeft haar energievisie geactualiseerd. De voorbije weken gingen we in gesprek met diverse stakeholders actief in het energielandschap. Op basis van deze gesprekken vernieuwden we onze energievisie.

We gaan met deze energievisie niet voor het grote gelijk. We willen wel een antwoord bieden op de vele uitdagingen. Willen we de vele uitdagingen aangaan, dan moet er veel meer worden samengewerkt tussen alle politieke niveaus en dit over een lange termijn. Van permanent gekibbel naar constante samenwerking, wij gaan voor een energiepact 2.0!

De oorlog in Oekraïne is een échte gamechanger in het energiebeleid. Onze bevoorradingszekerheid en onze onafhankelijkheid staan op het spel. Om meer zekerheid te hebben, moet hernieuwbare én nucleaire energie in onze energiemix zitten op korte en lange termijn. Onze ambities op vlak van hernieuwbare energie moeten omhoog en we moeten volop inzetten op technologische ontwikkeling in nucleaire energie. Ook op Europees niveau moet er meer samengewerkt worden. Europa moet een duidelijk kader maken. Elke lidstaat beslist autonoom over zijn energiemix. En er moet onderlinge solidariteit zijn tussen de Europese lidstaten.  
 
Ambitieus maar verstandig groen gecombineerd met nucleaire energie, dat is voor ons als cd&v de leidraad voor het energiebeleid in België en in Europa. Ons energiebeleid is gebaseerd op technologische innovaties, strategische onafhankelijkheid binnen een Europese context. En last but not least, wij laten niemand achter. Wij hebben namelijk verschillende voorstellen om energie betaalbaarder te maken.

Kom hier meer te weten over onze nieuwe visie. 

Oud-gemeentehuis Sint-Gillis krijgt
nieuwe warme invulling

Met meer dan 90 gebouwen is het patrimonium van de stad Dendermonde veel te uitgebreid. Gebouwen die geen stedelijke functie meer hebben worden dan ook afgestoten. Het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis heeft al enige tijd geen stedelijke functie meer. We gingen op zoek naar een nieuwe invulling. Via een erfpachtregeling werd de voorbouw, met historische gevel, aan de Sint-Gillislaan ter beschikking gesteld aan de Vzw Oud-Gemeentehuis. De achterbouw aan de Weggevoerdenstraat zal in erfpacht worden gegeven aan het Social Impact Fonds Toontjeshuis. Het Toontjeshuis zal een grondige renovatie uitvoeren zodat mensen met een beperking er zelfstandig zullen kunnen wonen. Dit herbestemmingsproject zorgt enerzijds voor een versterking van het lokale verenigingsleven en anderzijds voor een sociale invulling in het hart van Sint-Gillis. Lees er hier alles over. 

Dendermonde pakt crisis aan en
stuurt meerjarenplanning bij

De stijgende energie-, bouw- en personeelskosten doen ons als lokaal bestuur noodgedwongen de meerjarenplanning bijsturen. Als goede huisvader zijn we in het verleden bewust omgegaan met onze centen en dat doen we vandaag nog steeds. We hebben ervoor gekozen om eerst en vooral te besparen op onze eigen werkingsmiddelen zonder structureel in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening. Verder worden een aantal geplande investeringen uitgesteld. We plannen ook bijkomende investeringen om bijvoorbeeld onze energiefactuur verder te laten dalen en versterken de steun aan kwetsbare groepen. Het is een bewuste keuze om de belastingen niet te verhogen, wel worden een aantal kleinere stedelijke retributies geïndexeerd. Samen met schepenen Martine Van Hauwermeiren en Lien Verwaeren sta ik in deze video stil bij de impact van de gewijzigde plannen op enkele concrete projecten en blikken we terug op de realisaties waar we fier op zijn. Lees hier meer over de gewijzigde meerjarenplanning. 
 

De lamp moeten blijven branden
ook in 2025-2026

De oorlog in Oekraïne en het uitvallen van de kerncentrales in Frankrijk zetten onze bevoorradingszekerheid onder druk. We moeten ons land  energie-onafhankelijk maken en de bevoorradingszekerheid garanderen. Voor de winter van 2025-2026 is het onzeker of de lamp zal kunnen blijven branden. De federale regering is momenteel nog volop in onderhandeling met Engie-Electrabel over de verlenging van de jongste 2 kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. Voor cd&v is het duidelijk dat alle opties moeten bekeken worden. Meer en langer verlengen is voor ons geen taboe. Groen lanceerde het voorstel van “fuel extensions”, tijdelijk minder brandstof gebruiken zodat de kernreactoren iets langer kunnen blijven draaien. Dit voorstel werd al meteen van tafel geveegd wegens niet veilig genoeg. Hun voorstel heeft alvast één ding duidelijk gemaakt, eindelijk zien ze ook in dat een verlenging noodzakelijk is. Maar er is meer nodig dan enkel ideetjes lanceren, de minister moet dringend beslissen! Lees of bekijk hier mijn tussenkomst. 
 

Dendermonds klimaatadaptatieplan klaar!

Het lokaal bestuur van Dendermonde heeft haar klimaatadaptatieplan klaar. Dit plan moet ervoor zorgen dat Dendermonde klimaatrobuust wordt. Aan de hand van een risicoanalyse van het Dendermonds grondgebied en met 61 concrete actiefiches gaan we de strijd aan tegen hitte, verdroging, overstroming en verlies aan biodiversiteit. Door te ontharden, bebossen, meer ruimte te geven aan water en warmteopname te beheersen kunnen we wel degelijk het verschil maken om het veranderende klimaat dragelijk te maken voor onze stad. Willen we slagen in ons opzet dan is het niet alleen aan het stadsbestuur om aan de slag te gaan voor het klimaat. Ook jij kan het verschil maken! Neem zeker eens een kijkje op https://www.dendermonde.be/klimaat . Samen maken we Dendermonde klimaatvriendelijk!
 

Terugblik op het politieke jaar

Facebook Leen Dierick
Instagram Leen Dierick
Twitter Leen Dierick
YouTube-kanaal Leen Dierick
Website
E-mail
Copyright © Leen Dierick, All rights reserved.
1ste schepen Dendermonde en federaal parlementslid CD&V


Je kan mij contacteren via:
medewerkerleendierick@kamer.cdenv.be

Een digitale nieuwjaarswens is toch zoveel leuker
én beter voor het klimaat!


Wil je uitschrijven op mijn nieuwsbrief?
 Klik hier