#project9200: Samen - Straf - Stromen

'#project 9200: samen - straf - stromen' is de titel van het meerjarenplan 2020-2025. In dit plan staan de ambities van het Dendermonds' stadsbestuur voor de komende zes jaar. Het plan kwam tot stand op basis van de resultaten van de bevolkingsbevragingde inspraakavondenhet memorandum van de administratie, ideeën van verschillende adviesraden, verenigingen, partijen en organisaties.

Het plan bevat 10 grote werven, die we extra in de verf willen zetten:

WERF 1: Versterking zorgaanbod
WERF 2: Herwaardering historisch patrimonium
WERF 3: Herinrichting Oude Vest
WERF 4: Meer groen, meer parken
WERF 5: Versterken verenigingsleven
WERF 6: Veilig fietsen
WERF 7: Versterking sportinfrastructuur
WERF 8: Aandacht voor het klimaat
WERF 9: Kinderarmoede aanpakken
WERF 10: Participatietoets

Wil je meer weten over de verschillende werven? Surf naar https://www.dendermonde.be/project9200

Het volledige meerjarenplan kan je hier lezen.