In België zijn sinds november 2020 bij zowel pluimveehouders als wilde vogels verschillende besmettingshaarden vastgesteld van zowel het hoge als het lage pathogene H5-vogelgriepvirus. “Het vogelgriepvirus verspreidde zich in ons land niet massaal en slechts weinig pluimveebedrijven hebben er effectief op hun vestiging(en) mee te maken. Toch is de economische schade niet de onderschatten. Uit nieuwe informatie blijkt dat niet 17 landen maar 24 landen hun markten gesloten hebben voor Belgisch pluimvee(vlees),” concludeert  Oost-Vlaams CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Dierick ondervroeg eerder al minister van Landbouw David Clarinval (MR) over de exportgevolgen door het vogelgriepvirus in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen, op 8 februari 2021. Toen bleek dat 17 landen (waaronder Rusland, Oekraïne, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Singapore, de Filipijnen en de Verenigde Arabische Emiraten)  hun markten geheel of gedeeltelijk hadden gesloten voor Belgisch pluimvee.

Uit een nieuw antwoord van de minister, in de commissie van 7 juni 2021, blijkt dat 7 bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk gesloten hebben voor Belgisch pluimvee (levende dieren, vlees en eieren). “Ik betreur dat de minister hier niet eerder over gecommuniceerd heeft naar de sector toe. Dit is toch een nieuwe klap voor de handel in Belgische pluimvee. De Minister gaf ook geen verdere verduidelijking over welke landen het gaat. Onze pluimveehouders hebben recht op duidelijkheid. Ik zal dan ook een nieuwe vraag indienen voor bijkomende informatie. Ook naar aanleiding van de Brexit worden in het najaar nog bijkomende moeilijkheden verwacht, het VK is vandaag een belangrijke handelspartner voor onze pluimveesector.” zegt Leen Dierick.

Er is ook goed nieuws voor pluimveehouders. “Binnenkort kunnen de handelsembargo’s hopelijk snel opgeheven kunnen worden. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft een zelfverklaring ingediend bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), waarmee ons land opnieuw de vrije status voor het hoog pathogene vogelgriep type H5 bij commercieel pluimvee claimt. Het is nu afwachten op het antwoord van de OIE, wat verwacht wordt één van de komende weken,” aldus Dierick.

“We moeten er ons van bewust zijn dat het vogelgriepvirus een terugkerend fenomeen is en een Europese aanpak vergt om de ziekte aan te pakken. Ik roep dan ook Minister Clarinval op om samen met zijn Europese collega-ministers van Landbouw werk te maken van die Europese aanpak. Enkel crisismanagement bij een uitbraak is niet voldoende, we moeten de circulatie van het virus binnen Europa een halt toeroepen,” besluit het kamerlid.

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00