De Belgische pluimveesector ondervindt nog steeds een grote economische impact ten gevolge het vogelgriepvirus. In de commissie Gezondheid kondigde minister van Landbouw Clarinval (MR) echter aan dat zes nieuwe landen hun markt zullen heropenen voor gevogelte uit België. Dat deed hij in antwoord op een vraag van Oost-Vlaams CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Dierick: “Steeds meer derde landen heropenen hun markten, waardoor ze opnieuw Belgisch pluimvee(vlees) kunnen invoeren. Dat is uitstekend nieuws voor onze pluimveehouders. Voor de pluimveesector blijven nog 18 van de 24 afgekondigde embargo’s van kracht, sinds België door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) vogelgriepvrij werd verklaard.”

In België zijn sinds maart 2021 geen besmettingshaarden meer vastgesteld bij commerciële pluimveehouderijen. Op 11 mei heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bij de OIE een zelfverklaring ingediend waarna België op 16 augustus 2021 opnieuw het vogelgriepvrij statuut verkreeg.

“24 landen kondigden beperkingen af voor de export van Belgisch pluimvee(vlees). Zes landen, namelijk Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, Nieuw-Caledonië, Israël en Marokko, hebben sinds september 2021 reeds hun embargo opgeheven of aangepast. De overige achttien landen behouden tot vandaag hun embargo’s, namelijk: Zuid-Afrika, Hongkong, Singapore, China, Korea, Cuba, Rusland, Filippijnen, Mexico, Oekraïne, Taiwan, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, Suriname, Tunesië, Oman en Koeweit,” verduidelijkte Minister Clarinval.

Minister Clarinval gaf verder nog aan dat uit een eerste analyse blijkt dat bijkomende FAVV-attachés nuttig zijn in Zuidoost Azië, onder meer in Vietnam, Maleisië, Indonesië en Zuid-Korea. Maar ook in het Midden-Oosten, zoals in Saudi-Arabië, Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit. Bovendien komen landen zoals Mexico en Brazilië in Zuid-Amerika en landen in de Russische invloedsfeer zoals Kazachstan, Wit-Rusland en Oekraïne hiervoor zeker in aanmerking.

Ik wil de minister uitdrukkelijk bedanken dat hij elke gelegenheid aangrijpt om andere landen te overtuigen van de kwaliteit en veiligheid van onze landbouwproducten. Ik kijk dan ook uit naar zijn initiatief om meer FAVV-attachés af te vaardigen naar andere landen die voor de export van onze landbouwproducten van groot belang zijn. Nauw en constructief contact met de plaatselijke overheden en handelsbedrijven is van vitaal belang voor onze Belgische economie. Onze landbouwers zullen dit zeker op prijs stellen en kunnen dit duwtje in de rug goed gebruiken,” benadrukt Dierick.

Meer informatie

Leen Dierick: 0478 42 80 00