CD&V Kamerlid Leen Dierick heeft het voorstel van Griet Smaers (CD&V) om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land opnieuw ingediend in de Kamer.

Leen Dierick "Nu betaal je in de meeste gemeenten 21 procent btw op een nieuwbouwwoning en 6 procent btw als je een woning renoveert." De Orde van Architecten pleit vandaag om dat btw-tarief voor wie een huis sloopt en heropbouwt in heel Vlaanderen te laten dalen van 21 naar 6 procent. Zij gaan ervan uit dat meer dan de helft van de totaalrenovaties in Vlaanderen eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn. 

“De BTW-verlaging kan tevens een versnelling tot stand brengen in de vernieuwing en energie-efficiënte van onze woningen.”, klinkt het bij Dierick. Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten, onder andere in Dendermonde waar Dierick schepen is.

Ook Nathalie Muylle (CD&V), tekende het voorstel mee. “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6% dat al geldt in onze stad. Deze maatregel moet uitgebreid worden tot heel het grondgebied”, zegt Dierick. Om een verlaagd BTW-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa echter beantwoorden aan sociale maatstaven. “Daarom stellen we voor om deze BTW-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben”, aldus nog Dierick.

“Uit cijfers weten we dat we zo’n 1,7 miljoen “slechte” woningen moeten opwaarderen tegen 2030. Het huidige gebouwenpark is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot. Dat is een echte uitdaging en het is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen”, besluiten ze.