Afgelopen plenaire vergadering stond het wetsontwerp "federale bijdrage" op de agenda. Met dit wetsontwerp wordt een oplossing gecreëerd voor de eindafnemers (consumenten en bedrijven) die jarenlang aan de distributienetbeheerders te veel aan federale bijdragen hebben betaald. Het ontwerp zal de distributienetbeheerders toelaten om de teveel ontvangen federale bijdragen voor de jaren 2009 t.e.m. 2017 terug te betalen aan alle eindafnemers die op het distributienet zijn aangesloten. Ik heb hierover al vele vragen gesteld en steeds aangedrongen op een snelle oplossing. Niemand betaalt graag te veel. Wat onterecht is aangerekend, moet terug uitbetaald worden.

CD&V is tevreden dat met dit wetsontwerp eindelijk oplossing komt voor de reeds betaalde bedragen. We vragen dan ook dat deze terugbetaling zo snel mogelijk zal gebeuren. Voor de Vlaamse eindgebruikers zou de terugbetaling apart worden vermeld op de factuur als saldo federale bijdrage waarbij het te veel geïnd bedrag wordt terugbetaald aan de verbruiker. Volgens het antwoord van de Minister maken de recentste cijfers gewag van een bedrag van ongeveer 75 miljoen euro voor het Vlaams Gewest.

Toch had ik nog enkele vragen rond wie hierop recht heeft bij overlijden of wijziging van de gezinssamenstelling tussen 2009 en 2017. De Minister antwoordde dat de houder van het contract, aan wie de facturen werden gericht, de eindafnemer is. De vraagstukken m.b.t. de evolutie van de situatie in de tijd bv. overlijden zullen worden geregeld volgens de regels van het gemeenrecht. Ik hoop dat hier zeer omzichtig is mee omgegaan en dat de mensen die effectief te veel hebben betaald, ook hun geld zullen terugkrijgen.