Na de uitgevoerde werken aan de Zeelsebaan en de Scheldebrug startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 6 maanden geleden met de werken aan de gewestweg Noordlaan en het zwarte verkeerskruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat. Als lokaal bestuur zijn we tevreden met de uitvoering van deze infrastructuurwerken. Het zorgt ervoor dat onze belangrijkste verkeersaders de komende decennia weer in optimale conditie zijn, een beter gebruikscomfort hebben en een pak verkeersveiliger worden voor alle weggebruikers. Vlaamse investeringen die we als lokaal besturen toejuichen.

Wat hielden de werken juist in?

De automobilist

Wie met de wagen naar het hart van onze stad komt zal rekening moeten houden met enkele nieuwigheden.

 • Het oorspronkelijke kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat bestaat vandaag niet meer.
  • Verkeer komende uit De Bruynlaan dat richting kruispunt Mechelse Poort wil rijden, zal moeten keren op de Noordlaan aan de afslag voor de tijdelijke locatie van de Brandweer.
  • Er is geen afslagstrook meer voorzien naar De Bruynlaan voor verkeer komende van Appels.
  • Auto’s die uit de Veerstraat richting Appels willen, volgen eerst rechts mee op de Noordlaan om direct linksaf te slaan. De middenberm werd daar verbreed om een vlotte draaibeweging mogelijk te maken.
 • De garantie blijft op een vlotte verkeersdoorstroming.
 • De toegang tot de parking De Bruynkaai is vanaf nu enkel nog mogelijk via de Noordlaan, aan de overzijde van de Kasteelstraat. De tijdelijke toegang via De Bruynlaan wordt afgesloten.
 • De toegang tot de Kasteelstraat blijft behouden, met eenrichtingsverkeer voor auto’s.
 • De Kasteelstraat, de Veerstraat, Franz Courtensstraat, Justitieplein, Kerkstraat en de hele omgeving aan de scholen in de binnenstad is een grote fietszone. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u en inhalen van fietsers is verboden.
 • Het zebrapad over de Noordlaan werd verplaatst zodat uitrijden met de auto uit de Veerstraat vlotter zal gaan.

De fietser

De fietsers krijgen een duidelijke plaats op de weg.

 • Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat is vandaag uitgebouwd tot een volwaardige, veilige fietsverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum via de Veerstraat.
 • Accentverlichting moet ervoor zorgen dat de overstekende fietsers zichtbaarder zijn voor het wegverkeer.
 • De Veerstraat is een fietsstraat geworden, zodat de fietsers zich dan centraal op de rijweg kunnen opstellen om de Noordlaan over te steken. Ook de Kasteelstraat is een fietsstraat. Samen met de Veerstraat, Franz Courtensstraat, Justitieplein, Kerkstraat en de hele omgeving aan de scholen in de binnenstad, kennen we hier een grote fietszone. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. en fietsers inhalen is niet toegestaan.
 • Het fietspad aan de noordzijde van de Noordlaan werd afgescheiden van de weg met door middel van een groenstrook.

De voetganger

Zij krijgen volwaardige voetpaden en oversteekplaatsen.

 • Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat is vandaag uitgebouwd tot een volwaardige, veilige voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum via de Veerstraat.
 • Het zebrapad over de Noordlaan werd verplaatst. De aansluitingen van het zebrapad op het voetpad zullen nog worden aangepast ten voordele van de toegankelijkheid.
 • Accentverlichting moet ervoor zorgen dat de overstekende voetgangers zichtbaarder zijn voor het wegverkeer.

Het openbaar vervoer

De bushalte is op ongeveer dezelfde plaats behouden. Door verlegging van het zebrapad kunnen busreizigers vlotter de overzijde van de Noordlaan bereiken. De bushalte is wel op de rijweg gelegd, met een toegankelijk perron. De doorstroming voor de bus op de Noordlaan wordt zo een verbetering.

Het wordt nu uitkijken naar de volgende wegenwerken met name de aanpak van het kruispunt Mechelse Poort en omgeving.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het begrip en voor de constructieve houding tijdens de werken!