Door een gerechtelijke uitspraak is een deel van de werken aan de Zeelsebaan in Dendermonde sinds begin van de week tijdelijk stilgelegd. Met name de aanleg van de ventweg mag voorlopig niet doorgaan omdat voor één perceel de onteigening van de voortuinstrook betwist wordt. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft beroep ingesteld tegen deze uitspraak en zal daarnaast vragen nog de noodzakelijke ingrepen te mogen uitvoeren om de situatie voor de bewoners in de werfzone rond de ventweg leefbaar te houden.  De werken aan de Zeelsebaan zelf en aan de fietspaden kunnen gewoon verder gaan. Op dit moment is er nog geen impact op de timing van het geheel van de werken.  

Heraanleg voor meer veiligheid
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde en Aquafin werken sinds september 2020 aan een grondige vernieuwing van de Zeelsebaan (N47). De weg zelf wordt volledig vernieuwd en er komen nieuwe voetpaden en veiligere, vrijliggende fietspaden. Verder wordt een ventweg voorzien om aangelanden vlot en veilig te ontsluiten op de Zeelsebaan. De gerechtelijke uitspraak die nu een deel van de werken stil legt slaat op de aanleg van deze ventweg.

Voortuinstrook vs veilige weg
Voor de aanleg van de ventweg in het kader van een veiligere Zeelsebaan was er meer ruimte nodig en moesten er stroken van voortuinen van aanpalende woningen onteigend worden. Deze onteigeningen zijn voor alle percelen, behalve één, in der minne kunnen geregeld worden voordat de werken van start gingen. Om dit project dat belangrijk is voor de verkeersveiligheid in Dendermonde niet te laten vertragen is nog tijdens de onderhandelingen over dit laatste perceel al gestart met de werken. Er werd echter geen vergelijk gevonden en naast de onteigening zelf werd ook de aanleg van de ventweg zelf intussen aangevochten. Het is in die laatste zaak dat de rechter nu heeft beslist dat de werken moeten stilgelegd worden.  AWV betreurt deze beslissing gezien haar inspanningen om tegemoet te komen aan de geopperde bezwaren en bezorgdheden en gezien het maatschappelijke belang van dit project. 

Bewoners eerste zorg
De rioleringswerken aan de ventweg waren volop bezig en moesten deze week op straffe van hoge boetes onmiddellijk gestaakt worden. Bijgevolg wordt de werf stil gelegd op een moment dat de hinder groot is en de bereikbaarheid van omwonenden moeilijk. De eerste zorg van het agentschap is nu de bereikbaarheid van de aangelanden te garanderen en de waterhuishouding in stand te houden. Het agentschap zal daarom aan de rechter vragen de daartoe noodzakelijke werken nog te mogen uitvoeren. Daarnaast heeft het agentschap beroep aangetekend tegen dit vonnis en zal er ook alles aan gedaan worden om de onteigeningsprocedure zo snel mogelijk te doorlopen. 

Verdere stappen
Desalniettemin zullen de werken aan de ventweg mogelijk voor enkele maanden stil liggen. De werken aan de Zeelsebaan zelf en de aanleg van de fietspaden maken geen onderwerp uit van het vonnis en kunnen gewoon doorgaan. Op dit moment is er dan ook nog geen impact op de timing van de werken en blijft de voorziene einddatum eind 2021.