De wegen- en rioleringswerken zijn helemaal afgerond, twee maanden sneller dan voorzien. De nieuwe rotonde is sinds deze namiddag volledig toegankelijk via alle toegangswegen.
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de nv Aquafin en de stad Dendermonde hebben samen hun schouders gezet onder het project waarbij een nieuwe rotonde werd aangelegd op het kruispunt Hamsesteenweg/Zogsebaan/Oude Molenstraat in Grembergen.

Door de rioleringswerken en het plaatsten van een groot pompstation wordt al het huishoudelijk afvalwater van de Hamsesteenweg, Vijfbunderstraat en de Oude Molenstraat afgevoerd naar het waterzuiveringsstation in het Hoogveld.

Er zijn nieuwe en brede fietspaden aan beide zijden van de straat aangelegd en de volledige weg is vernieuwd. 

De werken hebben in totaal circa 3.400.000 EUR inclusief btw gekost, waarin het stadsaandeel circa 850.000 inclusief btw bedraagt.

Reeds op 25 maart werd de rotonde opengesteld en was het verkeer tussen Hamme/Zogge/Oude Molenstraat via deze nieuwe rotonde opnieuw mogelijk.

In de daarop volgende fasen werd gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van de wegen in de Hamsesteenweg tot aan het kruispunt met de Gaverstraat. Ondertussen zijn tevens de werken uitgevoerd om het regenwater van het afvalwater af te koppelen op privaat domein. Ook werden er nieuwe buswachthuisjes geplaatst.

Door een goede samenwerking tussen alle partners konden de werken volledig volgens schema uitgevoerd worden.

Dit is een hele periode vroeger dan voorzien.

Het stadsbestuur bedankt alle bewoners van de Hamsesteenweg en omliggende straten voor hun begrip en geduld tijdens de werken.

Enkele beelden: