Begin mei kwam het nieuws binnen dat Electrabel winsten doorstortte naar Frankrijk. En dat voelde zeer wrang aan. Net op een moment dat mensen én de bedrijven het lastig hebben om alle facturen, en zeker om de energiefacturen te betalen, kwam dit als een klap in het gezicht.  

De federale energieminister Tinne Van der Straeten had eerder al aangekondigd dat zij de overwinsten zou aanpakken in de energiesector of een crisisbijdrage zou inroepen. Dit initiatief werd nog eens herhaald begin mei.

Als cd&v beseffen we dat een dergelijk initiatief tijd vergt en dat dit ook juridisch zeker niet evident is. Het is makkelijker gezegd dan gedaan: Want wat is een overwinst? Hoe pakken we dat aan?  En hoe combineren we dit met eerder gemaakte afspraken rond de nucleaire rente?  Heel wat vragen dus.  

Om meer duidelijkheid te krijgen, werden adviezen gevraagd aan de Creg en aan de Nationale Bank. Ondertussen zijn de voorstellen van de Creg gekend en sinds gisteren weten we ook het advies van de Nationale Bank. De Nationale Bank stelt duidelijk dat het afromen van overwinsten “zinvol” en “opportuun” kan zijn en ze pleiten eerder voor een structurele aanpak dan een crisisheffing. 

Er liggen grote uitdagingen op tafel: overwinsten aanpakken, én tegelijkertijd onderhandelen over de verlenging van 2 kerncentrales. In beide dossiers moeten er dringend knopen doorgehakt worden. Want de tijd tikt verder en er is grote onzekerheid in de sector.  

Alle ingrediënten liggen op tafel, er is genoeg aangekondigd. Het is nu echt tijd voor resultaat, Minister Van der Straeten!