Ik voel mij al enkele weken bijzonder ongemakkelijk. Mijn mailbox stroomt vol met mails, mails van mensen die zich zorgen maken over hun energiefactuur. Mensen die bewust hun verwarming minder zetten en kou hebben. Mensen die hun spaargeld moeten aanspreken om hun factuur te kunnen betalen. Mensen die hun voorschot kwijt zijn door het faillissement van een energieleverancier en die nu noodgedwongen een duur variabel contract hebben. 

Al die mensen vragen mij maar 1 ding: wat gaat de regering doen om mij te helpen? 
En ik moet al weken het antwoord schuldig blijven.  

Onze burgers verwachten een oplossing, onze burgers verdienen een oplossing. De electriciteitsfactuur is maal twee en de gasfactuur is maal drie, dat zijn uitzonderlijke omstandigheden en die vragen uitzonderlijke maatregelen. 

Het is daarom dat onze vice-premier er 3 weken geleden al een voorstel op tafel heeft gelegd: verlaag de BTW tijdelijk naar 6%.  

Een tijdelijk BTW-verlaging is tijdelijk, het is betaalbaar (nl 86 miljoen euro per maand) en het is efficiënt want het is snel toepasbaar en voelbaar! En het beschermt de koopkracht van de mensen! 

Naast deze tijdelijke maatregel willen CD&V ook structurele maatregelenEn ook dat past perfect in onze ambitie om een hervormingsregering te zijn.  Accijnzen die moduleerbaar zijn, is ons voorstel op lange termijn. Een efficiente maatregel voor onze burgers en die de ondernemers niet raakt.  

Ik begrijp dat het niet makkelijk is, maar een goede leider is creatief en zoekt naar oplossingen waar iedereen zich kan in vinden. Er liggen verschillende voorstellen op tafel, elk met voor- en nadelen. En we kunnen daar nog lang over discussiëren, maar ondertussen tikt de tijd en loopt de factuur van de mensen op!  

Ja, we moeten iets doen voor de meest kwetsbarenMaar, ook voor de werkende mensen die buiten het sociaal tarief vallen. 
Ook deze mensen willen we niet in de kou laten staan!  Dus ja, er moet snel een oplossing komen die tijdelijk, duurzaam en efficient is 

Maar laat ons ook dit moment nemen om ook structurele maatregelen te nemen zodat we een dergelijke crisis in de toekomst vermijden.  

Dus laat ons nu ook eindelijk werk maken om die energiefactuur definitief te hervormen