Wanneer gaan de overwinsten afgeroomd worden? Die vraag stelde ik al in mei dit jaar. We zijn nu ongeveer een half jaar verder, en er is weinig concrete vordering.

We hebben de repartitiebijdrage die de nucleaire overwinsten afroomt, maar er is meer nodig. Als cd&v vragen wij al maanden dat deze overwinsten worden afgeroomd én dat op een manier dat juridisch waterdicht is.

De EU heeft een belangrijke taak om de energiefacturen onder controle te houden.

Er is momenteel een Europese Verordening die duidelijk het kader schetst om overwinsten af te romen. Het is de taak van de minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen) om op basis van deze Verordening een stabiel juridisch kader voor België te voorzien. In de pers vernamen we haar voorstel. Zij gaat verder dan de EU zowel in het bedrag als de termijn. Ambitie is mooi. Maar experten stellen zich ernstige vragen of dit juridisch afdwingbaar is. Ze waarschuwen ook voor de negatieve impact op de investeringszekerheid in ons land.

Daarnaast wachten we ook nog steeds op een Europees prijsplafond op gas. Begin september kondigde minister Van der Straeten aan dat er een akkoord is, dat bleek nadien te voorbarig te zijn.  Maar er is hoop, want steeds meer landen steunen haar oproep, en gisteren heeft de  voorzitter van de Europese Commissie een bocht gemaakt en erkent dat een prijsplafond voor gas een tijdelijke oplossing kan zijn.

Over het afromen van de overwinsten en over het algemeen plafond op de gasprijzen, is al veel aangekondigd, maar helaas nog maar weinig gerealiseerd.

Ik kan garanderen: de politieke wil is er om de overwinsten af te romen, zowel bij cd&v als bij andere partijen. Maar met politieke wil alleen kom je er niet. Minister Van der Straeten moet met juridisch correcte voorstellen komen. Anders kan zij binnen enkele maanden terug naar de tekentafel. En de tijd dringt met de winter voor de deur! We hebben deze centen nodig om mensen en bedrijven te helpen in deze crisis. Niemand is gebaat bij kladwerk.

Cd&v hoopt ook dat de aankondiging van minister Van der Straeten dat er een europees gas plafond komt. Dat die aankondiging ook waarheid wordt! En wij begrijpen dat het niet evident is om alle landen op één lijn te krijgen. En het is goed dat Belgie daarin het voortouw neemt. Maar laat ons eerst realiseren, dan communiceren.