Vrouwen zijn gevoeliger voor nevenwerking van geneesmiddelen dan mannen. In de testfase van geneesmiddelen worden er tevens veel te weinig vrouwen betrokken. Dat blijkt nu ook uit de cijfers die ik heb opgevraagd bij minister De Block. Volgens de cijfers zijn er weldegelijk verschillen tussen mannen en vrouwen betreffende hun reacties op geneesmiddelen en het “farmacokinetisch profiel” van het betreffende geneesmiddel. Voor de periode 01/01/2011 tot 13/12/2016 werden in totaal 26.310 meldingen van bijwerkingen geregistreerd. De onderstaande tabel splitst de cijfers op per jaar (aantal) en per geslacht (%).  

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal - Total

4800

5410

4253

4355

3980

3512

Man - Homme

38%

38%

36%

38%

37%

39%

Vrouw - Femme

54%

54%

55%

55%

54%

54%

Geslacht niet vermeld Sexe pas mentionné

8%

8%

9%

7%

9%

7%

  

Het is vrij logisch dat de cijfers stabiel blijven: het vrouwelijke en mannelijke lichaam veranderen niet op een paar jaar. Maar een vrouw is dus weldegelijk gevoeliger voor nevenwerkingen (55 % tov 37 à 38 %).

In het algemeen kunnen vrouwen om verschillende redenen meer vatbaar zijn voor bijwerkingen dan mannen. Dat kan te maken hebben met bepaalde veel gebruikte geneesmiddelen die specifiek voor vrouwen zijn (zoals “de” pil). Of ook met andere geslachtsspecifieke kenmerken, zo bestaat er een studie over door geneesmiddelen opgewekte torsades de pointes (een soort van hartritmestoornissen), waarvoor vrouwen inderdaad gevoeliger blijken te zijn.

Omdat vrouwen net meer vatbaar zijn voor nevenwerkingen, is het noodzakelijk om geneesmiddelen meer op hen te testen. Dat gebeurt te weinig. Er zijn grosso modo twee oorzaken:

 ·         Men wil weinig risico’s nemen met vrouwen die nog een kinderwens willen. Stel dat geneesmiddel negatief is voor de vruchtbaarheid. Dit is een argument dat je vaak hoort vanuit de sector zelf.

 ·         Vrouwen zijn nu eenmaal complexer dan mannen, onder andere door hormoonschommelingen. Om die schommelingen te neutraliseren, heb je simpelweg kwantitatief extra vrouwen nodig.

Vrouwen zijn merkelijk meer gevoelig voor nevenwerkingen van medicijnen. Ik pleit er dan ook voor om nieuwe medicijnen meer op vrouwen uit te testen. Vrouwen zijn onder andere door hun hormoonschommelingen complexer dan mannen en tonen onderling meer verschil, waardoor er de facto meer vrouwen dan mannen nodig zijn om nieuwe medicijnen te testen. De kostprijs die daaraan vasthangt, zou nooit ingeroepen mogen worden om vrouwelijke testpersonen uit te sluiten.