“De groei van het aantal vrouwelijke zelfstandigen ligt in België elk jaar hoger dan die bij de mannen. Vrouwen zijn goed voor 35% van de zelfstandige ondernemers en helpers of 389.440 zelfstandigen.”, stelt Oost-Vlaams Kamerlid Leen Dierick (CD&V) vast, die een mondelinge vraag over het vrouwelijk ondernemerschap stelde in de Commissie Economie aan minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Lanbouw en Maatschappelijke integratie, belast met Grote Steden, Denis Ducarme (MR).

Vrouwen waren in 2018 goed voor 35% van de zelfstandige ondernemers en helpers in België. In 2017 was dit nog maar 30,6%. De groei van het aantal vrouwelijke zelfstandigen ligt in België elk jaar hoger dan die bij de mannen. Zo is in 2018 het aantal vrouwelijke zelfstandigen met 3,3% gestegen, in vergelijking met 2,2% bij de mannelijke zelfstandigen. “Vrouwelijke zelfstandigen zijn dus nog steeds in de minderheid, maar we zijn wel op de goede weg.”, concludeert Leen Dierick.

In de vorige legislatuur heeft de federale regering een plan voor de bevordering van het vrouwelijke ondernemerschap uitgevoerd waaronder een uitbreiding van de moederschapsrust. “We moeten ook bijzonder aandacht hebben voor de factoren die vrouwen belemmeren om te ondernemen. Ze ondervinden vaak problemen op financieel vlak.”, stelt Leen Dierick vast, “Ik roep de minister ook op om de nodige maatregelen te nemen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken!”

Ook werd binnen de FOD Economie in 2019 een barometer van het vrouwelijk ondernemerschap ingevoerd. “Jammer genoeg kon de Minister mij deze gegevens en zijn voornaamste conclusies hierover nog niet meedelen. Deze cijfers worden eind 2020 verwacht.”, geeft Leen Dierick mee.

Daarnaast werd via een oproep voor projectvoorstellen netwerken gesubsidieerd en in het bijzonder om de vorming van vrouwen die zelfstandige zijn en zij die een ondernemingsactiviteit willen starten te bevorderen. “Vrouwelijke ondernemers moeten we verder ondersteunen via netwerken zoals Markant, maar ook via vrouwelijke mentoren en rolmodellen.”, benadrukt Leen Dierick, “Ik pleit er dan ook voor dat er opnieuw een oproep gebeurd voor projectvoorstellen die vrouwelijk ondernemerschap aanmoedigen.”

We moeten het groeiend vrouwelijk ondernemerschap blijven stimuleren en inzetten op een vrouwvriendelijke ondernemerscultuur. Nog steeds is het aandeel van vrouwen in de beheersorganen beperkt. Samen gaan we voor meer vrouw!