Het Meldpunt van de Economische Inspectie ontving in 2020 een recordaantal meldingen van vriendschapsfraude. Het cijfer steeg dat jaar met maar liefst 83%, van 718 (2019) tot 1.317 (2020). Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij Minister van Consumentenzaken Dermagne (PS).

Dierick: “De covid-crisis en vrijheidsbeperkingen zorgden ervoor dat we meer tijd online doorbrachten en meer mensen zich eenzaam voelden. Daar hebben oplichters duidelijk gebruik van gemaakt. Dit zijn verwerpelijke praktijken die heel wat financiële én psychologische schade aanrichten bij slachtoffers. De cijfers tonen aan dat het probleem alleen maar groter wordt, maar dat toch nog steeds slechts een minderheid aangifte doet. Sensibilisering is daarom essentieel, zodat mensen beter verdachte zaken kunnen herkennen en zodat ieder slachtoffer de feiten laat registreren. Enkel met betrouwbare gegevens kunnen we deze oplichters doeltreffend bestrijden.” 

Bij vriendschapsfraude zoeken oplichters online naar potentiële slachtoffers. Eens ze een vertrouwensband hebben opgebouwd, vragen ze financiële steun om bijvoorbeeld naar België te kunnen reizen om je te ontmoeten of om de ziekenhuiskosten van het dochtertje te betalen. Nadat ze het geld hebben gekregen, laten ze niets meer van zich horen en blijkt dat de ‘vriend’ nooit heeft bestaan.

Het aantal meldingen over vriendschapsfraude is in 2020 (1.317) met maar liefst 83% gestegen ten opzichte 2019 (718). In 2021 zijn er al minstens 411 meldingen binnengekomen, wat bijna één derde is van het aantal totaal aantal meldingen in 2020.

Van het totaal aantal meldingen sinds 2020 (1.463) werd slechts een kleine minderheid (203 of 16.3%) aangegeven bij de lokale lokale politie. Alle meldingen rond vriendschapsfraude worden wel automatisch doorgestuurd naar de Federale Gerechtelijke Politie.

Oplichters maken gebruik van verschillende kanalen. Vooral op sociale media is vriendschapsfraude in opmars (34% in 2021 tegenover 17% in 2020). 23% van de gemelde feiten vond plaats via datingsites, 15% via chat, 7% via e-mail en 21% via andere kanalen.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel buit vriendschapsfraudeurs wisten te verkrijgen, aangezien niet alle melders het ontvreemde bedrag aangeven. “Hoewel deze bedragen onvolledig zijn, geven ze een idee van de ernst en de omvang van het probleem. In 2020 gaven 522 melders aan een totaalbedrag van liefst 9.3 miljoen te zijn ontfutseld. Dat komt neer op een gemiddelde buit van maar liefst 18.000€ per melding,” zegt Dierick. De voorlopige cijfers van 2021 liggen in dezelfde lijn.

Sinds Dierick de praktijken rond vriendschapsfraude aan het licht bracht, ontving ze al talloze berichten met getuigenissen. “In vele gevallen is er sprake van een traumatische ervaring. Slachtoffers doen vaak geen beroep op hulpverlening om de ervaring te verwerken, uit gebrek aan kennis van het hulpverleningsaanbod of uit schaamte. Het is echter cruciaal dat iedereen die hiermee in aanraking komt aangifte doet, zodat we beter zicht krijgen op de problematiek,” aldus Leen Dierick.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00

VTM-ropartage zondag 6 juni 13u