De stad Dendermonde zorgt er samen met een nieuwe vzw uit Sint-Gillis voor dat het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis het kloppend hart wordt van de verenigingen. Het historische pand zal hierdoor opnieuw opengesteld worden naar alle burgers en socio-culturele verenigingen van Sint-Gillis.

De stad Dendermonde heeft ervoor gekozen een herbestemming te geven aan leegstaande en/of te renoveren patrimonium deze legislatuur, die in haar eigendom zijn. Het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis, behoort tot deze panden waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht.  

Op 18 maart 2021 ontving het lokaal bestuur een intentieverklaring van de leden van de nieuwe vzw rond de invulling van het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis.  Hierin geven ze aan het pand in beheer te willen nemen en open te stellen voor alle burgers en socioculturele verenigingen van Sint-Gillis, om de socioculturele uitstraling van de deelgemeente te vergroten en lokale verankering te stimuleren.

 Het schepencollege heeft beslist in zee te gaan met deze nieuwe vzw, waarin tal van lokale verenigingen uit Sint-Gillis hun krachten willen bundelen. De vzw zal zich huisvesten in de voorbouw van het oud-gemeentehuis. De voorbouw zal tegen een symbolische euro in erfpacht gegeven worden aan de vzw.

 Voor de achterbouw is het lokaal bestuur nog opzoek naar een nieuwe invulling. Gesprekken met mogelijke partners zijn reeds bezig. We hopen ook hierover zo spoedig mogelijk te kunnen communiceren.

Meer informatie:

Schepen van gebouwen Leen Dierick 0478/42 80 00