De Scheldebrug vormt een belangrijke verbinding tussen Grembergen en Dendermonde. Deze brug bestaat al enkele decennia en heeft nood aan een grondige opfrisbeurt. De eigenaar, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid, heeft in haar budget een totale make-over voorzien. Het wegdek, de leuningen, de verlichting van de betonnen stootbanden, alles zal worden gestript en vernieuwd en de waterdichting wordt volledig vervangen. In overleg met de lokale politie en het lokaal bestuur is er beslist om deze werken van start te laten gaan in het voorjaar van 2021. 

Momenteel voert het AWV reeds werken uit met de heraanleg van de Zeelsebaan. Het einde hiervan wordt voorzien eind 2021. Ook zal AWV in samenwerking met het lokaal bestuur de Zogsebaan onder handen nemen, de eigenlijke werken starten na het bouwverlof van 2021. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Waarom de werken aan de Scheldebrug al starten in voorjaar 2021?

Na overleg tussen de stad Dendermonde, de lokale politie en het AWV werd besloten de werken aan de Scheldebrug zo snel als mogelijk aan te vatten (voorjaar 2021). We willen hierdoor de hinder zoveel als mogelijk beperken gezien het feit dat er door de werken aan de Zeelsebaan en Zogsebaan minder verkeer de Scheldebrug zal gebruiken. Bovendien is er wellicht door Corona ook nog veel thuiswerk, waardoor er ook minder verkeer is.

Hoe zal het verkeer over de Scheldebrug verlopen tijdens de werken?

Het verkeer zal steeds in beide richtingen door kunnen. De werken worden aangepakt in twee fasen. Elke fase duurt ongeveer 4 maanden. Telkens zal er gewerkt worden aan slechts één brughelft. Van zodra een brughelft af is zal AWV starten aan de andere brughelft. Als er gewerkt wordt aan de ene brughelft rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook op de andere brughelft. Het fietspad wordt tijdens de werken tijdelijk dubbele richting. 

De toekomstplannen

Zoals u weet plant het stadsbestuur in het voorjaar van 2022 de volledige vernieuwing van de gehele Mechelse Poort in. Deze werken zullen aanvatten van zodra de werken aan de Zeelsebaan en de Scheldebrug zijn afgerond. De aanleg van de drie fietstunnels kadert binnen hetzelfde project van de heropwaardering van de Scheldebrug. Eén van de komende dagen zal een aannemer definitief worden aangesteld om het project Scheldebrug-Mechelse Poort in goede banen te leiden. 

We begrijpen de bezorgdheden omtrent de hinder die deze ingrijpende werken met zich meebrengen. Het AWV, de lokale politie, de aannemer als het stadsbestuur doen er alles aan om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Op regelmatige tijdstippen worden evaluatievergaderingen georganiseerd om de hinder te bespreken en indien nodig zullen er snel aanpassingen doorgevoerd worden om deze zoveel als mogelijk te beperken. Wij hopen op jullie begrip te kunnen rekenen. Deze werken zijn zeer belangrijke investeringen voor Dendermonde die niet op zich kunnen laten wachten en die onze stad klaar maken voor een mooiere, groenere en veiligere toekomst.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00