Het schepencollege van Dendermonde heeft beslist om een samenwerking op te starten  in het kader van het Interreg-project DOEN. De provincie stapte hiervoor in zee met een aantal lokale en internationale partners. Uiteindelijk doel is om effectief werk te maken van ‘energiemakelaarij’ en zo op haar grondgebied de lokale besturen en alle actoren te ondersteunen om CO2-neutraal te worden

Bij productieprocessen kan in bedrijven heel wat restwarmte ontstaan. Wanneer deze restwarmte gekoppeld kan worden met energienoden van andere gebouwen of bedrijven kunnen er fikse energiewinsten worden geboekt. De opmaak van een warmtezoneringsplan en warmtekaart moet in eerste instantie de verschillende mogelijkheden in kaart.

“Dendermonde engageerde zich via de burgemeesterconventant en het klimaatplan om de CO2-uitstoot op haar grondgebied terug te dringen. Er werden al vele stappen gezet o.a. verledding, vergroenen wagenpark, tal van renovaties van stookplaatsen …maar ook energie speelt hierin een belangrijke rol. Door duidelijk in kaart te brengen waar vraag en aanbod van verschillende energiestromen op ons grondgebied zich bevinden, kunnen heel wat winsten voor het milieu, lokale bedrijven, inwoners en de stad geboekt worden,“ zegt schepen van klimaat Leen Dierick.

“Om warmtenetten uit te rollen is eerst onderzoek nodig, dit regel je niet in een handomdraai. Maar het is een goed voorbeeld van hoe je het klimaat een dienst bewijst op lokaal vlak. Dit project vormt mee het bewijs dat we een beperkte CO2-uitstoot en energie-efficiëntie best bereikt wordt via innovatie en moderne technologie. Hiermee zetten we ons samen met grote industriegebieden zoals Arcelor Mittal op de kaart om het klimaat aan te pakken. Ook nieuwe woonontwikkeling in onze stad kan bekeken worden rekening houdend met deze technologie,” aldus schepen van milieu en stadsontwikkeling Marius Meremans.

In een eerste fase zullen we verschillende mogelijkheden en noden in kaart brengen. Aan de hand van deze plannen en afhankelijk van de omstandigheden kunnen de nodige technische oplossingen uitgezocht worden om zo duurzame herontwikkeling een duwtje in de rug te geven. Eenmaal deze connecties ontstaan kunnen we spreken van warmtenetten die fossiel energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Als concrete testcase wordt het Hoogveld naar voren geschoven maar ook sites als VPK, DDS-Verko enzovoort bieden potentiële kansen.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het DOEN-project staat voor Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit. Naast het Hoogveld in Dendermonde worden nog 12 andere cases meegenomen in dit project waaronder Arcelor Mittal (Zelzate/Terneuzen) en Ivago (Gent).

De stad zal hiervoor ook de nodige middelen vrijmaken.

Contact:

Schepen van klimaat Leen Dierick, 0478-42 80 00