Het wetsvoorstel waardoor de vaste wekelijkse sluitingsdag van alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) voortaan slechts voor drie in plaats van zes maanden dezelfde dag moet zijn, is goedgekeurd in tweede lezing door de Kamercommissie Economie. Indiener Leen Dierick wil de kleinhandelaren zo meer flexibiliteit bieden.

Dierick: “Met meer flexibiliteit kunnen handelaars bijvoorbeeld inspelen op de verschillende seizoenen. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is”, licht Dierick toe.

Aan het wetsvoorstel van Dierick zijn nog voorstellen toegevoegd door andere meerderheidspartijen. Eén van die voorstellen wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat handelszaken in ziekenhuizen voortaan open kunnen zijn tijdens de bezoekuren die gelden in het ziekenhuis (en zich niet moeten houden aan de wet op de openingsuren). Verder pakt het voorstel ook de nachtwinkels aan die zich voordoen als dagbladwinkel en hierdoor de geldende regels omtrent sluitingsuren, rustdag en gemeentelijk reglement ontlopen. Ook de overlast van seksshops, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, wordt aangepakt door het verplicht maken van een gemeentelijke vergunning.

“We zijn met de commissie tot een pakket van maatregelen gekomen die onze handelaars meer flexibiliteit en rechtszekerheid geven. Deze maatregelen lossen een aantal hiaten in de bestaande wetgeving op zonder te raken aan het evenwicht tussen werk en vrije tijd voor zowel de handelaars als hun personeel”, besluit Dierick.