Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick diende begin de legislatuur een wetsvoorstel in om een BTW verlaging van 21% naar 6% door te voeren over heel België voor de afbraak en heropbouw van gebouwen. Het principe van haar wetsvoorstel werd opgenomen in het nieuwe federale regeerakkoord van de Avanti-coalitie. “Ik ben zeer tevreden dat Vice-Eersteminister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) meteen uitvoering geeft aan mijn wetsvoorstel,” reageert mevrouw Dierick. “Het is een goede relancemaatregel om onze economie een extra broodnodige stimulans te geven tijdens deze coronacrisis. Daarnaast is het een maatregel die de Belg op een positieve manier zal voelen in zijn portemonnee en heeft het een positief effect voor het klimaat!.”

De federale regering heeft zopas enkele fiscale- en fraudebestrijdingsmaatregelen gecommuniceerd. Eén van de maatregelen is de uitvoering van het door mevrouw Leen Dierick (CD&V) ingediende wetsvoorstel om de BTW van 21% naar 6% te verlagen voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over heel België. “Niet enkel particulieren zullen gebruik kunnen maken van deze nieuwe tijdelijke relancemaatregel, ook projecten verwezenlijkt door bouwpromotoren en gestart in kader van nieuwe samenlevingsvormen (generatie-overschrijdend of niet) komen in aanmerking,” benadrukt Leen Dierick.

Met andere woorden zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar kwalificeren als de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m². Hoe dit laatste precies moet worden berekend zal zo snel mogelijk worden vastgelegd. Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking. De nieuwe regeling komt bovenop de bestaande regeling voor de 32 centrumsteden. In die centrumsteden kan dan ook van beide regelingen worden gebruik gemaakt tijdens de looptijd van de nieuwe maatregel.

De invoering van deze maatregel kadert in het federale relancebeleid om onze economie een boost te geven tijdens deze coronacrisis. De maatregel is dan ook tijdelijk en zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2022, met andere woorden gedurende twee jaar.

“Het is een belangrijke stimulans voor onze bouwsector die vandaag zwaar onder druk staat,” geeft Leen Dierick aan. “Maar het biedt ook een belangrijke oplossing om ervoor te zorgen dat burgers en vooral jonge gezinnen makkelijker een nieuwe woning kunnen verwerven tegen lagere kosten. Tot slot versnellen we hierdoor ook de vernieuwing van ons woonpatrimonium wat een positieve impact heeft op het klimaat.”

De maatregel dient zijn goedkeuring nog te krijgen door het federaal parlement. 

Meer informatie kan u terugvinden via https://financien.belgium.be/nl/programmawet .

Contact:

Leen Dierick – 0478/42 80 00