Heel wat mensen hebben helaas moeite om hun energiefactuur te betalen. Ons land heeft gelukkig een uniek systeem om gezinnen en personen met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie te beschermen via het sociaal tarief. In plaats van het normaal hoger commercieel tarief te betalen, wordt aan hen het sociaal tarief aangerekend wat het laagste tarief is dat op de markt wordt aangeboden.

Vorig weekend werd helaas vastgesteld dat het tarief voor elektriciteit met maar liefst 22 procent is toegenomen. Dit is uiteraard zeer slecht nieuws voor mensen die het al moeilijk hebben. Van zodra het nieuws bekend was, heeft Minister Peeters meteen met Minister Marghem een overleg gehad met de CREG. Aan de CREG werd de opdracht gegeven om tegen vandaag na te gaan of de verhoging kan worden teruggedraaid.

Een sociaal tarief voor elektriciteit is voor velen broodnodig. Een verhoging van 22% is daarom onaanvaardbaar voor mensen die het al moeilijk hebben. Ik ben hoopvol dat Minister Peeters samen met  Minister Marghem spoedig stappen zullen zetten om een antwoord te geven om deze prijsstijging teniet te doen. We moeten ook naar de toekomst kijken en nadenken over een hervorming van het sociaal tarief zodat dergelijke prijsstijgingen worden vermeden. Het is de eerste keer dat het sociaal tarief zo stijgt, het moet ook de laaste keer zijn. Hervormingen dringen zich op.

De betaalbaarheid van onze energiefactuur blijft voor ons een bezorgdheid, zowel voor de zwaksten maar ook voor alle gezinnen en bedrijven. Twee weken geleden werd zelfs nog ons wetsvoorstel goedgekeurd om het sociaal tarief retroactief toe te passen zodat mensen met een handicap het tarief zeker niet meer zouden mislopen. Maar het moet ook betaalbaar blijven voor onze gezinnen en bedrijven. Daarom pleiten we ook al geruime tijd voor een energienom. We rekenen er op dat ook daar nog de nodige inspanningen worden voor gedaan door collega Marghem.

Bekijk hieronder mijn tussenkomst