De Belgische regering doet er alles aan om de embargo’s op ons Belgisch varkensvlees zoveel mogelijk te laten opheffen of in te perken tot de besmette provincie Luxemburg. “Momenteel werd het embargo door Singapore volledig opgeheven en is er goede hoop voor een oplossing met Zuid-Korea. Echter, China blijft moeilijk doen.”, stelt Oost-Vlaams Kamerlid Leen Dierick vast, die hierover een parlementair vraag stelde aan Minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), “Minister Ducarme waarschuwde de Commissie Economie voor de dreiging en de gevolgen voor België van een verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest naar Duitsland.”

Op 13 september 2018 werden de eerste besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld in België. Ondanks het feit dat deze besmettingen zich enkel voordoen in de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen, wordt de volledige Belgische varkenssector zwaar getroffen. Er zijn tot op heden 25 landen die België een totaal embargo op export van Belgisch varkensvlees hebben gemeld. Stelselmatig lukt het de Belgische regering om embargolanden ervan te overtuigen om het unilaterale embargo op te heffen of te reduceren tot de getroffen provincie. Ondertussen heeft Singapore op 29 oktober 2019 zijn embargo opgeheven en hebben India, Vietnam en Kazachstan ons land gemeld dat ze een embargo hebben opgelegd, beperkt tot de provincie Luxemburg.

De Belgische regering doet er alles aan om zoveel mogelijk embargo’s te laten opheffen, in te perken  en om nieuwe afzetmarkten te creëren. Meerder pogingen heeft de regering ondernomen om een heropening te verkrijgen van de Chinese markt, tot vandaag zonder enig succes. De Zuid-Koreaanse overheid heeft aan minister Ducarme laten weten dat zij zo snel mogelijk opzoek zullen gaan naar een oplossing. “Het is namelijk zo dat Zuid-Korea zelf getroffen wordt door de Afrikaanse varkenspest en dat zij andere landen vragen om het varkensvlees te blijven aanvaarden uit hun niet getroffen gebieden. Dat terwijl Zuid-Korea zelf een unilateraal embargo oplegt ten aanzien van België. Het is dan ook belangrijk dat Zuid-Korea haar embargo beperkt tot de provincie Luxemburg.”, verduidelijkt Leen Dierick.

Gelukkig werden er sinds half augustus 2019 geen nieuwe besmetting van Afrikaanse varkenspest gemeld in ons land. België kan stilaan beginnen uitkijken naar een vrije status. Maar minister Ducarme wees de Commissie Economie op de dreiging voor een verdere verspreiding van de varkenspest binnen Europa naar Duitsland. Het virus bevindt zich namelijk op minder dan 12 kilometer in Polen van de Duitse grens. Als er een geval van varkenspest bevestigd zou worden in Duitsland, zou de Duitse export waarschijnlijk het voorwerp worden van embargo’s van derde landen.

Voor de Belgische varkenssector zou dat slecht nieuws betekenen. De Europese markt zou overspoeld worden met Duits varkensvlees. Wat zou leiden tot een daling van de prijs van het Belgisch varkensvlees.

“Het is dan ook cruciaal dat de Belgische regering al het nodige doet en soms moeilijke maatregelen moet nemen om de verspreiding van het virus in ons land ten allen tijden tegen te gaan. We moeten er alles aandoen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de vrije status opnieuw te verkrijgen. We zijn op de goede weg, maar de weg is nog lang.”, concludeert Leen Dierick.

Meer info:

Leen Dierick – 0478/42 80 00