De Kamer keurde zopas het wetsvoorstel van Federaal Parlementslid Leen Dierick (CD&V) goed in de plenaire vergadering dat de betrokkenheid van aandeelhouders op langere termijn bij de genoteerde vennootschap moet bevorderen en meer transparantie moet creëren tussen vennootschappen en beleggers. Aandeelhouders van een genoteerde vennootschap moeten meer worden betrokken bij het beleid zelf van de vennootschap.

Een (beursgenoteerde) vennootschap geeft een aandeel uit, deze worden bijvoorbeeld door banken en andere instellingen aangekocht. Deze bieden de aandelen op hun beurt aan potentiële kopers aan. Op die manier heeft de vennootschap niet altijd zicht bij wie het aandeel uiteindelijk terechtkomt. Om dat te verbeteren worden tussenpersonen nu verplicht de identiteit van kopers mee te delen. Zo zal rechtstreekse communicatie tussen de genoteerde vennootschap en aandeelhouders mogelijk worden. Zo kan de vennootschap de aandeelhouder beter bij het beleid betrekken. 

Daarnaast zullen de aandeelhouders ook moeten stemmen over het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag van de genoteerde vennootschap. Beiden worden ook gepubliceerd. Zo krijgen de aandeelhouders zeggenschap over de verloning. Ook de individuele remuneratie van personen belast met de leiding wordt openbaar gemaakt.

Dit wetsvoorstel is een omzetting van de Europese transparantierichtlijn.

Kamerlid Leen Dierick: “Heb je een aandeel in het bedrijf? Dan heb je voortaan een luidere stem die je kan doen gelden. Bedrijven moeten hun aandeelhouders kennen. Met deze nieuwe transparantieregels kan het bedrijf de koers die ze wil volgen meer bij de aandeelhouders aftoetsen.”

Vice-premier Koen Geens: “Bedrijven moeten zich houden aan de Europese transparantierichtlijnen. Dat is goed voor de bedrijven zelf en hun aandeelhouders. Hoe meer men weet van elkaar hoe meer men in vertrouwen kan werken en uitleggen waarom er beslissingen worden genomen.” 

Meer informatie:

Leen Dierick: 0478 42 80 00