Wij zoeken versterking voor de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ben jij gedreven, beschik je over een hands-on-mentaliteit en over de vereiste kennis in Buitenlandse Zaken en Defensie dan verwelkomen wij jou graag in ons enthousiaste team om mee het verschil te maken  in het beleid. 

Opdracht: het dagdagelijks opvolgen van actualiteit en evoluties op het vlak van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Defensie. Het gaat ook om het opvolgen van het internationaal, Europees recht en verdragen, consulaire wetgeving, statuut diplomatiek en militair personeel, contacten onderhouden met (internationale) organisaties en het middenveld,.. 

Vereist diploma: bij voorkeur masterdiploma: rechten, sociale wetenschappen of een vergelijkbaar diploma. U hebt een eerste beroepservaring van ten minste 6 maanden.

Taakomschrijving:
De fractiemedewerkers hebben als opdracht:

 • de regelgeving en het beleid inzake Buitenlandse Zaken en Defensie op te volgen en hierover te rapporteren aan de fractie en aan het Kamerlid die deze materies opvolgen;
 • de fractieleden in deze commissies adviseren en de commissiewerkzaamheden opvolgen;
 • parlementaire vragen opstellen, tussenkomsten voorbereiden, wetgevende initiatieven zoals wetsvoorstellen, resoluties en amendementen voorstellen en samen met het Kamerlid op punt stellen;
 • met interne en externe experten overleggen;
 •  proactieve voorstellen tot wijziging in het beleid doen;
 • CD&V-standpunten op het vlak van Buitenlandse Zaken en Defensie voorbereiden.


Profiel
Wij verwachten dat de kandidaten:

 • gemotiveerd en gedreven zijn;
 • een brede algemene ontwikkeling hebben en in staat zijn om snel bij te leren;
 • interesse hebben voor politiek;
 • overtuigd zijn van de meerwaarde van de christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving;
 • beschikken over redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te stellen, en snel en nauwkeurig informatie kunnen verwerken en analyseren;
 • zelfstandig, flexibel én in teamverband kunnen werken;
 • een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans hebben.


Wij bieden:

 • een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • flexibele werktijden;
 • telewerk;
 • een dynamische werkomgeving in het federale parlement;
 • je komt terecht in een enthousiast team van medewerkers en Kamerleden;
 • een aantrekkelijke wedde op universitair niveau (vergelijkbaar met federaal ambtenaar op niveau A)
 • gemakkelijke toegang tot de werkplek via het openbaar vervoer;
 • gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • een zeer goede hospitalisatieverzekering;
 • toegang tot de fitnesszaal, tussenkomst in kinderopvang, jongerenvakanties en een schooltoelage;
 • premie bij burgerlijk huwelijk of wettelijke samenwoning.

Sollicitaties, vergezeld van een CV en motivatiebrief, voor 31 juli bezorgen aan Kelly Osaer, secretaris CD&V-Kamerfractie, op het volgende adres: vacature@kamer.cdenv.be.