Wij zoeken versterking voor de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ben jij gedreven, beschik je over een hands-on-mentaliteit en over de vereiste kennis in Binnenlandse Zaken en Grondwet, dan verwelkomen wij jou graag in ons enthousiast team om mee het verschil te maken in het beleid.

Opdracht: het opvolgen van de evoluties op het vlak van Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Grondwet en Democratische Vernieuwing

 • veiligheidsbeleid: federale en lokale politie, civiele bescherming, brandweer, gemeentelijke administratieve sancties, private veiligheid;
 • migratiebeleid;
 • federaal openbaar ambt; nucleaire veiligheid;
 • grondwet: rechten en vrijheden en institutionele aangelegenheden; democratische vernieuwing.

Vereist diploma: bij voorkeur masterdiploma: rechten, sociale wetenschappen of een vergelijkbaar diploma.

Taakomschrijving:

De fractiemedewerkers hebben als opdracht:

 • de regelgeving en het beleid inzake Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Grondwet en Democratische Vernieuwing opvolgen en hierover rapporteren aan de fractie en aan het Kamerlid die deze materie opvolgt;
 • de fractieleden in de commissies Binnenlandse Zaken en Grondwet adviseren en de commissiewerkzaamheden opvolgen;
 • parlementaire vragen opstellen, tussenkomsten voorbereiden, wetgevende initiatieven zoals wetsvoorstellen en amendementen voorstellen en samen met het Kamerlid op punt stellen;
 • met interne en externe experten overleggen;
 • proactieve voorstellen tot wijziging in het beleid doen;
 • CD&V-standpunten op het vlak van binnenlandse zaken en grondwet voorbereiden.

Profiel

Wij verwachten dat de kandidaten:

 • gemotiveerd en gedreven zijn;
 • een brede algemene ontwikkeling hebben en in staat zijn om snel bij te leren;
 • interesse hebben voor politiek;
 • overtuigd zijn van de meerwaarde van de christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving;
 • beschikken over redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te stellen, en snel en nauwkeurig informatie kunnen verwerken en analyseren;
 • zelfstandig, flexibel én in teamverband kunnen werken;
 • een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans hebben. 

Wij bieden:

 • een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • een dynamische werkomgeving in het federale parlement; je komt terecht in een enthousiast team van medewerkers en Kamerleden
 • een aantrekkelijke wedde op universitair niveau (vergelijkbaar met federaal ambtenaar op niveau A)
 • in niet-coronatijden de mogelijkheid om 1 vaste dag in de week thuis te werken
 • extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, gratis abonnement openbaar vervoer, bedrijfsrestaurant, fitnesszaal, tussenkomst in kinderopvang, jongerenvakanties en een schooltoelage, premie bij burgerlijk huwelijk of wettelijke samenwoning met uw partner).

Ervaring met materies inzake Binnenlandse Zaken en Grondwet is een pluspunt.

Sollicitaties, vergezeld van een CV en motivatiebrief, voor 15 april bezorgen aan Kelly Osaer, secretaris CD&V-Kamerfractie, op het volgende adres: vacature@kamer.cdenv.be.