Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde plannen samen de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan (N47) .  De werken zullen plaatsvinden tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen. Dit dossier staat al sinds 2001 op de planning, eindelijk kunnen we ermee starten. Samen werken aan onze veiligheid en proper water!

Wanneer?
De werken aan de nutsleidingen van de Zeelsebaan starten op 6 januari 2020 tot vermoedelijk midden maart 2020, deze gebeuren onder leiding van Fluvius.  Tijdens deze periode worden de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd. Daarna volgt de heraanleg van de weg en riolering. De specifieke timing kan u raadplegen via de website van de stad Dendermonde.

Wat houden de werken in?
De Zeelsbaan zal een hele metamorfose zowel bovengronds als ondergronds ondergaan. We zetten hiermee in op een veilige, overzichtelijke weg met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen. Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg naast de N47 voor lokaal verkeer. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel scheiden we het afvalwater van het regenwater en trekken we ook de kaart van het milieu.

  • Aanleg van gescheiden rioleringen zodat het afvalwater niet langer geloosd wordt in de aanwezige waterloop
  • Aanleg van veilige, verhoogde fietspaden met een comfortabele breedte
  • Het plaatselijk voorzien van een groenstrook als scheiding tussen het fietspad en de rijweg;
  • Vernieuwing van de volledige rijweg en plaatselijke aanleg van een ventweg (dit is een dienstweg die parallel loopt met de hoofdweg ter hoogte van de woningen en bedrijven aan de nummers 27 – 41);
  • Vernieuwing van de voetpaden en de openbare verlichting.

Het kruispunt Zeelsebaan–Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden.

Infomoment voor bewoners en ondernemers
Iedere inwoner van Grembergen ontvangt morgen en de komende dagen een bewonersbrief met alle info in.
Er is een infovergadering over de nutsleidingen op 26 november ( voor zelfstandigen tussen 18u en 19.30u - inwoners van 19.30u tot 21u in zaal De Kluster): Welkom! De effectieve werken starten daarna. Van zodra de aannemer gekend is, plannen we nog een infovergadering over de plannen en de verdere aanpak van de werken.