Een deel van de N47 (Zeelsebaan) en de Steenweg van Grembergen krijgt dit jaar een grondige facelift.  Eerder dit jaar werden de nutswerken afgerond en zijn de werken op de Steenweg van Grembergen gestart. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn. In deze brief leest u hoe we deze werken aanpakken.

Wat houden de werken in?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het lokaal bestuur Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om deze wegen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel.

Van de kruising met Kleinzand tot het huisnummer 42 leggen we de nieuwe fiets- en voetpaden verhoogd aan. Ter hoogte van het huisnummer 42 tot de kruising met Grootzand komen er vrijliggende fietspaden. Het fietspad wordt hier met een groenstrook van de rijweg gescheiden.

Parallel met een deel van de Zeelsebaan wordt een nieuwe ventweg aangelegd, wat zal zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming.

Net zoals de Steenweg van Grembergen, krijgt de Zeelsebaan een vernieuwde rijweg en meer groen.

Hoe pakken we de werken aan in de Zeelsebaan?

 De Zeelsebaan wordt aangepakt van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand.

De werken verlopen in 2 fasen.

Fase 1: Kant Grootzand - september 2020 tot voorjaar 2021

In de eerste fase wordt er gewerkt tussen het nieuw pompstation van Aquafin (en Moens verpakkingen) tot Grootzand. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer, behalve plaatselijk verkeer is toegestaan.

  • Bewoners van de Zeelsebaan kunnen in deze fase door van Kleinzand tot het pompstation.
  • Lokaal verkeer rijdt om via de Leugestraat en de N470.
  • Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17 en omgekeerd.
  • Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat (uitgezonderd voor fietsers), Bakkerstraat, N470 en N47.

Om sluipverkeer tegen te houden, worden in de zijstraten Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat knips voorzien. Hierdoor zal de doorgang tijdelijk afgesloten zijn en dient de omleiding gevolgd te worden. 

Fase 2: Kant Kleinzand - voorjaar 2021 tot eind 2021

In de tweede fase kunnen bewoners van de Zeelsebaan door van het pompstation tot Grootzand. Meer informatie over deze fase volgt in een latere bewonersbrief.

Bereikbaarheid woningen

Fase 1: kant Grootzand

In deze fase blijven de woningen en handelszaken in de zone van Kleinzand tot het tankstation bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Door de rioleringswerken zal de bereikbaarheid in de werfzone (van het pompstation tot Grootzand) echter beperkt zijn. Bewoners van deze zone plaatsen best hun wagen buiten de werfzone. Zij zullen ook nog een extra brief ontvangen van de aannemer.

Fase 2: kant Kleinzand

In de latere tweede fase geldt de omgekeerde werking, waarbij de zone van Kleinzand tot het pompstation beperkte bereikbaarheid heeft. Plaatselijk verkeer van het tankstation tot Grootzand is dan wel opnieuw mogelijk.

Huisvuilophaling

Voor de bewoners in de werfzone van fase 1 voorzien we een centraal ophaalpunt voor huisvuilophaling.

Bereikbaarheidsadviseur

Werken zonder hinder is helaas onmogelijk. We doen er alles aan om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Hebt u vragen over deze werken, dan helpt de bereikbaarheidsadviseur u graag verder. Hij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren. U kunt contact opnemen via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476/72 22 57 (9 tot 17 u.).

Verder kan u de voortgang van de werken volgen op wegenenverkeer.be/dendermonde.