De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft zonet unaniem het wetsvoorstel om de solden uit te stellen goedgekeurd. Het voorstel, opgesteld door regeringspartijen CD&V, MR en Open VLD, bevat drie concrete maatregelen om de handelaars te ondersteunen.

  1. Het uitstel van de sperperiode (presolden) naar 1 juli en de zomersolden naar 1 augustus biedt winkeliers extra tijd om aan normale prijzen te verkopen.
  2. Het voorstel versoepelt daarnaast de verplichte inschrijving van ondernemingen in de KBO. Deze versoepeling verlicht de administratieve en financiële last voor ondernemers die hun activiteiten in deze crisis op een andere manier willen uitoefenen.
  3. Tenslotte legt het voorstel vast dat de duurtijd van de coronamaatregelen een schorsende werking hebben voor uitverkopen. Die hebben normaal gezien een maximumduur van vijf maanden of één jaar.

Leen Dierick (CD&V) over uitstel solden: “Met deze maatregelen beschermen we onze winkeliers, die al zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. We gaan ervan uit dat zij zelfs bij de heropening geen normale omzet zullen kunnen draaien. Door het uitstellen van de sper- en koopjesperiode voorkomen we een opbod in prijzen tussen winkels. Het laat iedere handelszaak toe om nog enkele weken aan normale prijzen te verkopen. Vele van onze handelaars proberen ook te verkopen via bestaande en nieuwe webshops. Consumenten vinden ook weg naar internet, laat ons ook daar ‘winkelhieren’ en ons niet laten verleiden door internetgiganten.”

Leen Dierick (CD&V) over versoepeling KBO-inschrijving: “Daarnaast bieden we ondernemers de flexibiliteit om hun activiteiten aan te passen aan de omstandigheden zonder de administratieve last en kost van de inschrijving in de KBO. Vele zaken tonen hun creativiteit in de crisis: restaurants bieden afhaalmaaltijen aan of kleinhandelaars beginnen met online verkoop. We moeten hen hierin optimaal ondersteunen.”

Dit wetvoorstel kwam tot stand na uitgebreid overleg met middenstands- en consumentenorganisaties.

Meer info:

Leen Dierick: 0478 42 80 00