Plenaire vraag van federaal volksvertegenwoordiger Leen Dierick aan de Minister van Consumenten, Werk en Economie over de economische gevolgen van het coronavirus (COVID-19)

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de Minister,

Collega’s,

De impact van Corona op onze gezinnen en bedrijven is immens groot.

Winkels werden noodgedwongen gesloten, evenementen werden afgelast, samenkomen met vrienden en familie is verboden.

Dit is zeer ingrijpend, maar broodnodig.

Heel wat werknemers werden van de één op de andere dag tijdelijk werkloos, voor de meesten van hen voor de eerste keer in hun loopbaan. Dat doet wat met een mens.

Gelukkig namen de verschillende regeringen snel en kordaat maatregelen ter ondersteuning.

We moeten het inkomensverlies voor werknemers en zelfstandigen beperken. Mensen moeten immers blijven consumeren.

Onze economische motor mag immers niet stilvallen.

Het is hoopvol om te zien dat zelfstandigen creatief zijn om te blijven werken door bv leveringen aan huis.

Er zijn nog heel wat bedrijven die wel willen werken, maar die te maken hebben met een gebrek aan orders, gebrek aan personeel of grondstoffen. Dat is alarmerend.

Het personeelstekort dreigt ook in de voedingssector, en in de landbouwsector.

Collega’s, terwijl er meer dan 1 000 000 mensen technisch werkloos zijn en thuis zitten, snakken er andere sectoren naar werkkrachten. Er moeten meer helpende handen op de werkvloer komen!

Studenten kunnen hierbij helpen, ze hebben tijd en goesting om te werken, maar de horeca waar vele studenten anders werken, is nu gesloten.

Ook in de zorgsector komen ze handen te kort. Het is alle hens aan dek. Zij werken in moeilijke omstandigheden en we moeten hen zoveel mogelijk ondersteunen. Maar ook mensen die werken in de voeding, crèches en afvalophaling verdienen al onze steun.

Mijn vragen aan de Minister zijn:

  1. Er zijn al heel wat maatregelen genomen om mensen die zonder werk vallen te ondersteunen. Maar werken moet nog steeds meer lonen dan thuis blijven. Mensen die blijven werken, moeten we steunen en aanmoedigen. Een applaus is mooi, maar daar betaal je geen facturen mee. Welke maatregelen zullen er genomen worden voor de werkende mensen?
  2. Essentiële sectoren moet blijven draaien. Zij komen handen te kort. Hoe kunnen mensen die nu tijdelijk thuis zijn, ingezet worden in deze cruciale sectoren?
  3. Studenten kunnen hierbij een cruciale rol spelen, welke maatregelen kunnen we nemen om studenten aan het werk te zetten?
  4. We moeten ook verder kijken dan de huidige crisis. Na de crisis moeten we de economie terug aanwakkeren en het consumentenvertrouwen doen groeien. Welke maatregelen kunnen we daarvoor nemen?

Repliek:

Ik wil de verschillende Ministers danken voor het antwoord.

We zijn dan ook tevreden met de maatregelen die er al genomen zijn en die nog zullen genomen worden.

We rekenen erop dat ook voor de werkende mensen er maatregelen gaan komen om hen te ondersteunen en dat mensen aangemoedigd worden om te blijven werken of om opnieuw aan het werk te gaan. Werken moet nog steeds meer lonen dan thuis zitten.

Verschillende fracties komen met voorstellen van maatregelen. Dat is constructief.

  • Het is wel belangrijk dat de verschillende overheden de maatregelen goed op elkaar afstemmen.
  • Elke maatregel moet ook efficiënt en doelgericht zijn.

Elke maatregel, kost geld. Veel geld. Het begrotingstekort zal daardoor oplopen tot meer dan 30 miljard euro.

We mogen vooral niet vergeten dat elke euro die we nu uitgeven, dat we die na de crisis ergens zullen moeten moeten gaan zoeken. Dit heeft een impact op onze toekomstige generaties.

Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en om ervoor te zorgen dat werken steeds meer loont.