De Kamercommissie Economie heeft een reeks maatregelen goedgekeurd om telecomoperatoren klantvriendelijker te maken. Enkele maatregelen werden overgenomen uit een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die in het wetsontwerp van minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) opgenomenzijn. Zo moet de wachttijd bij de telefonische klantendienst voor abonnees beperkt worden tot maximum 2,5 minuten. Ook zullen klanten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheid om hun emailadres te behouden wanneer zij veranderen van internetprovider.

De voorstellen van Dierick leggen hogere standaarden van service op aan telecomoperatoren. Dierick: “Vele klanten ergeren zich blauw aan de eindeloze wachttijden bij de telefonische helpdesk van telecomoperatoren. Met dit voorstel wordt de wachttijd beperkt tot maximum 2,5 minuten. Indien een oproep dan nog niet beantwoord is, kan de oproeper zijn gegevens achterlaten. De telecomoperator moet dan zelf gratis contact opnemen met de klant, ten laatste de volgende werkdag.”

Ten tweede moeten providers internetgebruikers beter informeren over de mogelijkheid om hun e-mailadres te behouden, ook als ze van provider veranderen. “Nu aarzelen internetgebruikers soms om over te schakelen op een andere provider uit vrees om hun e-mailadres te verliezen. Providers moeten binnenkort duidelijk aangeven aan hun klanten dat zij hun e-mailadres kunnen behouden, zelfs al zeggen zij hun contract op. Zo kunnen we de concurrentie aanscherpen en de rompslomp voor abonnees beperken.

Verder bevat het pakket maatregelen ook een wettelijk kader voor systemen om in- en uitgaande sms-berichten automatisch te screenen op virussen, phishing of andere vormen van internetfraude. “Een belangrijke stap in de strijd tegen internetfraude,” reageert Dierick. “Ook telecomoperatoren dragen daarin een verantwoordelijkheid. Zij moeten hun deel van de strijd leveren, door deze berichten te screenen, met respect voor de privacy.” Ook oproepen zouden met de regeling geblokkeerd kunnen worden wanneer er aanwijzingen zijn van fraude.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00