Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de geplande studie voor de herinrichting van de N416 te Wichelen en Schoonaarde – waarvoor in 2021 160.000 euro wordt voorzien -  antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Het betreft een studieopdracht ter herinrichting van de gewestweg N416 te Wichelen en Schoonaarde, inclusief de aanleg van riolering en fietsinfrastructuur. Het projectgebied start vanaf de westelijke grens van de bebouwde kom te Schoonaarde (kmpt. 5.975) en sluit aan op de schoolomgeving GIBO De Meander te Wichelen (kmpt. 7.57). De opdracht omvat de volledige studie voor zowel wegenis als riolering, gaande van voorontwerp tot uitvoering.

De studieopdracht werd aanbesteed en gesloten. In samenspraak met de projectpartners wordt een aanvangsdatum en startvergadering in mei vastgelegd. (Ondertussen heeft de startvergadering reeds plaatsgevonden in de week van 10 mei 2021.)

De studie wordt dit jaar opgestart met de projectpartners en het aangestelde studiebureau Arcadis. Er wordt gestart met het bepalen van het concept van het project en het voorontwerp. Aan de verdere stappen kan nog geen exacte timing toebedeeld worden gezien de onzekere factoren verbonden aan een dergelijk dossier (eventuele nood aan en voortgang van onteigeningen, participatie...). Uit voortschrijdend inzicht zal blijken hoe en waar de fietsinfrastructuur voorzien zal worden in het wegbeeld.”

Kamerlid en Schepen van Openbare Werken van Dendermonde Leen Dierick: “Blij te vernemen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en van collega De Roo dat het AWV beslist heeft om het project op te starten. In het verleden hebben we de collectorwerken in Schoonaarde reeds uitgevoerd met AWV en Aquafin. We kijken uit naar het vervolg hierop. Dit project zal zorgen voor meer veiligheid en voor proper water, dat kunnen we alleen maar toejuichen.” 

Wichelse CD&V-raadsleden Luc Van Leuven en Björn Carre: “Wij zijn blij te vernemen dat AWV een veiligere fietsomgeving wil creëren rond de school.

Wij hopen vooral dat er  een betere samenwerking en communicatie  met de gemeente is en in participatie met de buurt, zodat de werken op een veilige manier kunnen doorgaan.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo: “Investeren in fietsinfrastructuur is een belangrijke prioriteit voor Vlaanderen. Ik hoop samen met collega Leen Dierick en met de raadsleden van Wichelen dat de studie en de realisatie van dit project vlot verlopen.”