Vandaag treedt de wet in werking die stiptheid van betalingstermijnen moet verbeteren, voor zowel overheden (G2B, overheid aan bedrijven) als bedrijven (B2B, bedrijven aan bedrijven). Voortaan geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen voor bedrijven. De juridische achterpoortjes om deze termijn verder te verlengen zijn door de wet afgesloten.

CD&V-Kamerlid Leen Dierick, indiener van het wetsvoorstel: “Door de coronacrisis stond bij vele ondernemingen het financiële water al aan de lippen. Lakse betalingshygiëne en te lange betalingstermijnen van meer dan 60 dagen die door grotere bedrijven werden afgedwongen verergerden opnieuw hun kasproblemen. Deze wet legt zowel bedrijven als overheden striktere betalingsdiscipline op. Dit hebben we gedaan door de juridische achterpoortjes in de wetgeving dicht te metsen. We stelden immers vast dat de verificatietermijn, bedoeld voor het controleren van de geleverde goederen, te vaak werd gebruikt om de betalingstermijn te verlengen.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, reageert tevreden: “Op tijd betaald worden is meer dan ooit cruciaal om als kmo financieel gezond te blijven. We kloppen al jaren op deze nagel. Het wettelijk verbieden van al die 'truuks', vanaf vandaag, zal hier een wereld van verschil maken.”

De wet legt de maximale betalingstermijn tussen ondernemingen vast op 60 dagen.

Dierick: “Maar liefst drie op vier KMO’s ervoeren dat grotere bedrijven hun machtspositie gebruikten om langere betalingstermijnen af te dwingen. Zij vreesden dan een belangrijke klant te verliezen, maar kampten door laattijdige betalingen vaak met liquiditeitsproblemen. Bovendien zaten vele KMO’s door de coronacrisis financieel op hun tandvlees. Laattijdige betalingen van klanten konden zij onvoldoende opvangen met hun slinkende financiële reserves. Deze wet laat niet meer toe dat ondernemingen langere betalingstermijnen dan 60 dagen afspreken. Zo beschermen we onze ondernemingen tegen grote spelers.”

Ten tweede sluit de wet achterpoortjes zodat de maximale contractuele betalingstermijn van 60 dagen niet kan worden omzeild.  

Dierick: “De verificatietermijn moet voortaan deel uit maken van de maximale betalingstermijn. Ze kan dus niet langer gebruikt worden om de termijn te rekken. Daarnaast moet de schuldenaar ook alle informatie bezorgen aan de schuldeiser die nodig is om de factuur te kunnen opmaken uiterlijk op het moment dat hij de goederen of diensten ontvangt. Op die manier is het niet meer mogelijk om de termijn te verlengen door getreuzel met het aanleveren van stukken die nodig zijn om een factuur op te maken, zoals het aanleveren van een P.O. nummer.

Het CD&V-voorstel legt daarnaast striktere betalingstermijnen op aan overheidsdiensten.

Dierick: “Niet alle federale overheidsdiensten zijn even stipt in hun betalingen. Sinds het aantreden van huidige regering gaat de betaalhygiëne erop vooruit, maar er blijft ruimte voor verbetering. Overheidsdiensten konden vroeger via een juridisch achterpoortje de betalingstermijn pas laten beginnen na de verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo verlengden vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 dagen. Ook hier legt de wet vast dat de verificatietermijn integraal deel uitmaakt van de betalingstermijn. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven qua betaalhygiëne.”

Contact: Leen Dierick - 0478 42 80 00