Op het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2020 werd beslist dat het stadsbestuur intekend op het Bomencharter. Met deze ondertekening onderschrijft het lokale bestuur in deze legislatuur zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op haar grondgebied. Dit door aanplanting op openbaar domein, maar ook door de burgers te stimuleren om bomen aan te planten. Op deze manier zet het stadsbestuur zich in voor een beter Dendermonds klimaat en milieu.