Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat onze kinderen kunnen leren in schoolgebouwen die voldoen aan de noden en verwachtingen van vandaag. Er werd beslist om de Gemeenteschool Echo Oudegem in een volledig nieuw jasje te steken. Het gaat om zowel een renovatie- als een nieuwproject ter waarde van +/- 1,8 miljoen euro.

Wat houden de werken in?

De school beschikt momenteel over een buitenleesplek, die zeer populair is bij de leerlingen. Jammer genoeg kan die de dag vandaag enkel gebruikt worden bij goede weersomstandigheden. Daarom voorziet het project dat deze plek wordt omgetoverd tot een overdekte buitenklas, opgevat als een mini amfitheater.

Daarnaast leggen we als stadsbestuur ook de nadruk op het vergroenen van onze speelplaatsen. De speelplaats wordt volledig opnieuw aangelegd met plaats voor meer groen. Zo wordt de leesboom de grote blikvanger van de speelplaats en zullen er minimoestuintjes aangelegd worden.

Verder investeert het stadsbestuur in een verkeersveilige schoolomgeving. Er wordt aan de school een minipark voorzien als ontmoetingsplaats waar ouders op een veilige en aangename manier kunnen wachten op hun kind(eren). 

We zetten ook in op duurzame schoolinfrastructuur. We voorzien 12 zonnepanelen met een capaciteit van 3,5 kW. De lokalen die gerenoveerd worden en nieuwe lokalen worden verwarmd door middel van vloerverwarming. Dit systeem werkt op lagere temperatuur waardoor dit energie-efficiënter is dan de traditionele radiatoren.

Tot slot voorzien we in de werken een overdekte fietsenstalling, een polyvalente zaal en buitenruimtes om het spelmateriaal in op te bergen. De ruimtes zijn modulair met beweegbare wanden, hierdoor kunnen er twee extra klassen gecreëerd worden wanneer het nodig is.

Wat is de planning van de werken?

De werken zullen van start gaan in de zomer van 2021 en vier fasen doorlopen:

Fase 1: juli 2021 – januari 2022

De sloopwerken zullen plaatsvinden tijdens de maanden juli en augustus 2022. Op dit moment zijn er geen leerlingen of personeelsleden aanwezig waardoor deze sloopwerken veilig kunnen verlopen.

Tijdens deze fase wordt het bestaande gebouw aan de zijde van de Zijpstraat gerenoveerd. De bestaande refter en het klaslokaal aan Ouburg worden gesloopt. De nodige aanpassingswerken aan het bestaande gebouw, gebouw aan de zijde van Ouburg, en de containerklassen worden uitgevoerd om een blijvend gebruik van deze lokalen te garanderen.

Fase 2: januari 2022 – augustus 2022

De nodige sloopwerken zullen opnieuw plaatsvinden tijdens de maanden juli en augustus 2022.

De nodige voorzieningen worden getroffen voor de koppeling en renovatie van het bestaande gebouw aan de zijde van Ouburg. Verder zal de nieuwbouw opgestart worden.

Fase 3: juli 2022 – januari 2023

De renovatie van het bestaande gebouw aan de zijde van Ouburg gaat van start.

Fase 4: februari 2023 – april 2023

De bestaande containerklassen worden verwijderd. De heraanleg van de volledige speelplaats en voortuinstrook aan Ouburg worden opgestart en uitgevoerd.

Het kostenplaatje

De totale raming voor de renovatie en herbouw bedraagt 1.724.718,02 EUR excl. btw of  1.828.201;10 EUR incl. 6% btw nl. :

-  Bouwkundige werken (incl. afbraak- en omgevingswerken): 1.106.269,52 EUR excl btw (66.376,17 EUR door medecontractant);

- Stabiliteit:181.488,50 EUR excl btw (10.889,31 EUR btw door medecontractant)

- Technieken:436.960,00 EUR excl btw (26.217,60 EUR btw door medecontactant)

Aanvullende kosten en ereloon worden geraamd op 186.261,13 EUR excl. btw of 225.375,97 EUR incl. btw.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) geeft een subsidie van 1.260.108,73 euro voor de totaalrenovatie van de gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem.