In het kader van de vergroening van het wagenpark van de stad Dendermonde en om een goede dienstverlening te verzorgen keurde vandaag de gemeenteraad de aankoop van 9 nieuwe CNG bestelwagens voor de technische dienst goed. 7 grote bestelwagens werden hierdoor afgeschreven en zullen worden geschonken aan Dendermondse scholen en aan de Brandweerzone Oost.

Het is belangrijk dat de stad Dendermonde het goede voorbeeld geeft aan haar burgers om stelselmatig over te schakelen naar een groener en duurzamer wagenpark. Met de aankoop van 9 nieuwe duurzamere en groenere CNG-bestelwagens kan de stad hierdoor 7 oude en sterk vervuilende bestelwagens afschrijven. Wat een rechtstreekse positieve impact heeft op de luchtkwaliteit en het klimaat van de stad. De kostprijs van de aankoop bedraagt 271.034,74 EUR incl. 21% BTW.

De stad Dendermonde zet in op twee sporen wordt betreft haar wagenwarkbeleid:

Spoor 1: Het versneld vernieuwen van het wagenpark vanuit een ecologisch oogpunt en effiënte inzet.

Vorige legislatuur werd reed een grote stap gezet in de vergroening van het wagenpark. Een eerste golf van hybride en CNG-voetuigen is reeds in gebruik genomen. Sinds het in voege gaan van het Dendermonds klimaatplan werden al 3 hybridewagens en 17 CNG-voetuigen (personenwagens en lichte bestelwagen) aangekocht. Voor de zwaardere voetuigen is er vandaag enkel nog de mogelijkheid om aan te kopen in dieseluitvoering. Bij de aankoop wordt steeds de meest voordelige ecoscore (EURO 5 en 6-motoren) aangekocht. De keuze voor voornamelijk CNG-voertuigen is ingegeven vanuit enerzijds het ecologische aspect maar anderzijds ook op basis van de aanwezigheid van een heel goede uitgeruste SnelFill-installatie voor CNG bij onze partner VERKO/DDS. Op deze manier blijven we gespaard van hoge installatiekosten voor CNG of elektrische laadpunten. 

Spoor 2: Van wagenpark naar vervoerspark door screening interne mobiliteit

De stad Dendermonde heeft in 2020 haar eerste stappen gezet in het screenen en op basis van data te gaan analyseren waar er een gewijzigd interne mobiliteitsvorm kan worden toegepast. Hieraan zal worden verdergewerkt in 2021.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00