Eind september werd er samengezeten omtrent een plan van aanpak voor de nieuwe sporthal in de Scheldedreef. De verschillende gebruikers hebben toen hun inspraak gehad en de dienst gebouwen ging daarmee verder aan de slag.

De verdere uitwerking van het dossier is niet zonder slag of stoot verlopen. De dienst gebouwen heeft met verschillende partijen aan tafel gezeten: stedenbouw, landmeter, brandweer… en bij die laatste knelde het schoentje. De brandweer heeft aangegeven dat er bij nieuwbouw een zone van minstens 4 meter rondom het gebouw en een draaicirkel voor hun wagens of een strook van 8 meter breedte over de totale lengte wordt opgelegd.

Als we deze afmetingen omzetten in een plan, dan is het grondoppervlak van de sportvloer onvoldoende groot om sporten als zaalvoetbal, basketbal,… te kunnen spelen. Met andere woorden de piste van een nieuwbouw in de Scheldedreef volgens de huidige ligging is geen realistische optie.

De betrokken schepenen, dienst gebouwen en sportdienst zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben gezocht naar andere pistes/mogelijkheden. 

Het directiecomité van het AGB en het schepencollege hebben vorige week hun principieel akkoord gegeven om volgende pistes te onderzoeken en te ramen: de realisatie van een sporthal in de Oud-Kerkhofstraat in Grembergen. 

In de Oud-Kerkhofstraat is er een ruime zone recreatiezone, volledig eigendom van het stadsbestuur. Momenteel liggen er 2 grassportterreinen die niet fulltime worden gebruikt. 

De dienst gebouwen heeft opdracht gekregen om op deze locatie de meest optimale situatie te zoeken voor een nieuwe sporthal kan komen, 1 grassportterrein,  en parkeergelegenheid. 

Deze piste brengt een aantal voordelen met zich mee: de site is zeer mooi gelegen, sluit meteen aan aan diverse fietsroutes langsheen de dijk, ideaal gelegen voor looproutes uit te werken, een nieuwbouw kan gerealiseerd worden terwijl de huidige sporthal nog kan gebruikt worden, de afmetingen kunnen nu geoptimaliseerd worden,…dit recreatiegebied zal efficiënt en optimaal worden gebruikt.

Uiteraard zal het op korte termijn nodig zijn om opnieuw samen te zitten met alle betrokken partijen. Zodra we de nodige informatie hebben om verder aan de slag te gaan, leggen wij een nieuw overleg vast.

Bron foto: Geert De Rijcke (c) - HLN 14/11/2018

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.