De Economische Inspectie ontving 8.796 meldingen in 2017 voor internetfraude. 7.903 van deze meldingen waren afkomstig van particulieren. De overige 893 werden ingediend door ondernemingen. Tussen 22 februari 2016 en 31 december 2016 heeft de Economische Inspectie via het Meldpunt 5.997 meldingen over internetfraude ontvangen. Voor 5.122 van die meldingen was de tegenpartij een natuurlijke persoon, terwijl het voor de 875 andere meldingen een onderneming betrof. Dit betekent een globale procentuele stijging van 47 % op één jaar tijd. Voor particulieren betrof de stijging 54 %, voor ondernemingen slechts 2 %. Dat blijkt uit mijn parlementaire vraag aan minister Kris Peeters.

Sinds de invoering van het meldpunt tot en met 8 januari 2018 ontving de Economische Inspectie 60.744 meldingen in totaal. Sinds de invoering van het Meldpunt kunnen volgende cijfergegevens voor “fraude bij online kopen en verkopen”, “windows scam” en “ongewenste e-mails, spam, phishing” vastgesteld worden:

 

 

22/2/2016 tot 21/2/2017

21/2/2017 tot 8/1/2018

Totaal

Fraude bij online kopen en verkopen

 

3.826

4.714 ofwel een stijging met 23 %

8.540

Window scam

 

212

728 ofwel een stijging met 343 %

940

Ongewenste mails, spam, phishing

1.918

3.063 ofwel een stijging met 60 %

4.981

 

Het aantal meldingen bij het meldpunt is in stijgende lijn, dit komt voornamelijk door de grotere bekendheid van het meldpunt en enkele grootschalige zaken gedurende deze periode (bijvoorbeeld Pamperbox).

Alls iets te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal niet. Op die eenvoudige regel blijf ik hameren. Op deze Safer Internet Day ben ik verheugd vast te stellen dat de Economische inspectie voorbije jaren van het bestrijden van internetfraude een prioriteit heeft gemaakt: ze informeerde de betrokken actoren (bijv. hostingproviders, kredietkaartmaatschappijen etc.) over de modus operandi van de fraudeurs waardoor deze aandachtiger zijn geworden voor het fenomeen en zo nodig de website, bankrekeningnummer etc. blokkeren. Daarnaast heeft de Inspectie ingezet op preventie via onder meer de facebookpagina Pasoplichting en een sensibiliseringscampagne. Het feit dat de Economische inspectie ook actief samenwerkt met politionele diensten en parketten bij de aanpak van het probleem, zal de resultaten zeker ten goede komen. Deze inspanningen moeten zeker verdergezet worden, want het bestrijden van internetfraude moet steeds een prioriteit blijven.