De Europese Verordening inzake diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsing van land- en broeddieren binnen de EU, dreigde een grote impact te hebben op de organisatie van duivensport. Reisduiven zouden minsten 21 dagen in quarantaine zitten en 48 uur voor vertrek gecontroleerd worden door een erkend dierenarts. “Onbegonnen werk,” klinkt het bij de Belgische duivensport.

Naar aanleiding van deze bezorgdheid stelde Oost-Vlaamse CD&V-Kamerlid Leen Dierick een parlementaire vraag aan minister van Landbouw David Clarinval (MR) om meer duidelijkheid te krijgen over de impact van de verordening op de Belgische duivensport.

“De verordening is in werking getreden in de EU-lidstaten op 21 april 2021, maar België heeft niet gewacht op de inwerkingtreding om te handelen. Na interpellatie van meerdere Europese landen, waaronder België, heeft de Europese Commissie haar versie herzien,” verduidelijkt Minister Clarinval. “De Europese Commissie heeft op 20 november 2020 aangegeven het quarantaineverblijf van 21 dagen te zouden laten varen. Vervolgens heeft de Commissie op 12 februari 2021 aangegeven dat zij reisduiven wou uitsluiten van certificering voor verplaatsing tussen lidstaten in het kader van sportcompetities.”

“Ik ben tevreden dat er geluisterd werd naar de bezorgdheden van de Belgische duivensport en dat Minister Clarinval snel gehandeld heeft in dit dossier. Toch is het wel nog wachten op een definitieve tekst dat de afwijking van de quarantaineregel mogelijk maakt. Hopelijk volgt deze snel,” reageert Leen Dierick. “Verder is het ook voldoende een ‘eigen verklaring’ op te stellen door de exploitant dat aanwezig moet zijn op het moment van transport. Het is aan het Federaal Voedselagentschap en Minister Clarinval om de nodige beslissingen te nemen rond de vorm van deze ‘eigen verklaring’. Ik kijk alvast uit naar de initiatieven hierrond.”

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00