Het stadsbestuur van Dendermonde heeft haar basishemelwaterplan klaar. Het houdt een visie in hoe we in Dendermonde omgaan met regenwater, met als doelstelling de kwaliteit van het Dendermonds oppervlaktewater sterk te verbeteren en onze stad weerbaar te maken tegen de droogte ten gevolge van de klimaatverandering. Het plan werd opgemaakt door studiebureau Hydroscan in samenwerking met het lokaal bestuur, de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, de provincie Oost-Vlaanderen en de polders.

Maar hoe gaan we dat doen, op een bewuste en duurzame manier omgaan met ons regenwater?

Onze stad kent nog veel rioleringen waarin regen- en afvalwater samen worden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Door te blijven investeren in de aanleg van nieuwe gescheiden rioleringsstelsels zorgen we ervoor dat afval- en regenwater van elkaar gescheiden wordt.

We bevinden ons in een verstedelijkte omgeving wat wil zeggen dat heel wat openbare ruimte verhard is. Een verharde ondergrond zorgt ervoor dat de grond niet kan functioneren als een spons. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk regenwater wordt opgenomen in de Dendermondse bodem. Daarom willen we nieuwe verharding vermijden en gaan we ook steeds kijken of we bestaande verharde oppervlakten kunnen ontharden, of we het regenwater kunnen opvangen en hergebruiken, het kunnen laten infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren of in laatste instantie lozen op een regenwaterafvoervoorziening.

Met dit plan willen we onze stad voorbereiden op de klimaatverandering. In de toekomst verwachten we in de zomer minder en in de winter meer neerslag. Wanneer het regent zal dit ook korter en intenser zijn en dienen we dus veel regenwater te kunnen opvangen op kortere tijd. Tot slot, zullen ook de periodes van droogte langer duren. U begrijpt dan ook dat we zoveel mogelijk water dienen op te vangen, laten opnemen in de bodem, te bufferen … om ervoor te zorgen dat we voldoende drinkbaar water hebben, dat landbouwers geen schade ondervinden door de droogte en dat de natuur niet kreunt onder het gebrek aan water. Een grondwaterspiegel op pijl daar gaan we samen voor!

Meer informatie?

Leen Dierick – 0478/42 80 00