De bestaande gebouwen van de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer aan de huidige comfort- en energie-eisen. Een nieuw schoolgebouw met een brede en multifunctionele invulling biedt antwoord op de uitdagingen van de toekomst.

We kiezen resoluut voor een nieuw totaalproject: alle gebouwen worden gesloopt en er komen nieuwe duurzame gebouwen voor zowel de kleuter als de lagere school. Daarnaast moet dit gebouw ook ruimte bieden aan verenigingen, de wijkagenten en de buurt. De sporthal zal na de schooluren kunnen gebruikt worden door sportclubs, en de refter zal dienst doen als polyvalente ruimte voor verenigingen, opvang en de buurt. De gemeentelijke basisschool wordt zo het kloppend hart van de buurt, zowel tijdens als na de schooluren.

In de hoop om de realisatie van het nieuwe schoolgebouw te versnellen hebben we in mei 2022 een subsidieaanvraag ingediend bij Vlaanderen via het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Op donderdag 7 juli kregen we als stadsbestuur het heugelijke nieuws dat onze subsidieaanvraag werd goedgekeurd. Dit is een eerste belangrijke stap! We gaan nu verder aan de slag!