De Belgische varkenssector en pluimveesector ondervinden een grote economische impact ten gevolge van de aanwezigheid van dierenziektes zoals de Afrikaanse varkenspest (AVP) en het vogelgriepvirus in ons land. “Stelselmatig heropenen derde landen hun markten waardoor de export van Belgisch varkensvlees weer mogelijk wordt. Dat is uitstekend nieuws voor onze veetelers. Voor de pluimveesector blijven de 24 reeds afgekondigde embargo’s van kracht. Voor hen wordt het uitkijken naar de verklaring van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om België opnieuw vogelgriepvrij te verklaren,” aldus Oost-Vlaams CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Zij ondervroeg hierover minister van Landbouw David Clarinval (MR) in de commissie Gezondheid van dinsdag 13 juli 2021.

Sinds 21 december 2020 is België opnieuw erkend als AVP-vrij land. Een belangrijke status voor onze Belgische varkenssector en haar export. Gedurende ruim twee jaar heeft de export van Belgisch varkensvlees geleden onder embargo’s van derde landen. Uit nieuwe informatie dat CD&V Kamerlid Leen Dierick verkreeg van Minister Clarinval blijkt dat vandaag nog 12 derde landen, van de 17 die in april 2021 een embargo instelden, de export van Belgisch varkensvlees omwille van AVP tegenhouden. Onder meer Zuid-Korea, een prioritair land voor de Belgische varkenssector, heeft onlangs zijn importban opgeheven.

“De landen die nog een embargo handhaven voor het hele Belgische grondgebied zijn: Taiwan, China, Wit-Rusland, Australië, Japan, Uruguay, Colombia, Barbados, de Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, de Seychellen en Peru. De situatie is op dit moment nog geblokkeerd in Wit-Rusland en China. Voor Uruguay werd opnieuw een actieve demarche gevraagd bij onze lokale posten. India, Vietnam en Kazachstan passen reeds geruime tijd de regionalisering toe. Dit komt neer op een bijna volledige openstelling van de markt voor Belgisch varkensvlees in deze drie landen,” verduidelijkte Minister Clarinval.

In België zijn sinds maart 2021 bij commerciële pluimveehouderijen geen besmettingshaarden meer vastgesteld met het vogelgriepvirus. Op 11 mei heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bij de OIE een zelfverklaring ingediend om het vogelgriepvrij statuut te verkrijgen. De OIE stelde op 15 juni aanvullende vragen, waarop het FAVV vervolgens heeft geantwoord. Net als voor de Afrikaanse varkenspest zou België in de loop van de komende weken het statuut 'vrij van vogelgriep' moeten terugwinnen.

“24 landen kondigden reeds beperkingen af voor de export van Belgisch pluimvee(vlees) en behouden deze tot de dag van vandaag. Het gaat om volgende landen:  Zuid-Afrika, Israël, Hongkong, Singapore, China, Marokko, Korea, Cuba, Verenigde Arabische Emiraten, Japan, Rusland, Filippijnen, Mexico, Oekraïne, Taiwan, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, Suriname, Tunesië, Oman, Koeweit, Thailand en Nieuw-Caledonië,” verduidelijkte Minister Clarinval.

“Ik wil de Minister uitdrukkelijk bedanken dat hij elke gelegenheid aangrijpt om andere landen te overtuigen van de kwaliteit en veiligheid van onze landbouwproducten. Ik kijk dan ook uit naar zijn initiatief om meer FAVV-attachés af te vaardigen naar andere landen die voor de export van onze landbouwproducten van groot belang zijn. Nauw en constructief contact met de plaatselijke overheden en handelsbedrijven is van vitaal belang voor onze Belgische economie. Onze landbouwers zullen dit zeker op prijs stellen en kunnen dit duwtje in de rug goed gebruiken,” benadrukt mevrouw Dierick.

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00