Het lokaal bestuur gaat deze beleidsperiode voor een versterking van de sportinfrastructuur in Dendermonde. De huidige sportinfrastructuur speelt onvoldoende in op de noden en behoeften van sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. Eén van de concrete initiatieven is de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen op de site aan het Grootzand. Een nieuwe thuishaven voor vele Dendermondse sportclubs, sporters en supporters!

Een multifunctionele sporthal

Volgende sportruimtes worden voorzien:

 • een omnisportzaal, van 44 m op 30 m, geschikt voor volleybal, basketbal, badminton, zaalvoetbal, handbal, tennis, …
 • een supporterstribune van ongeveer 100 plaatsen 
 • een danszaal met vaste spiegelwand
 • een trampolinehal met 6 vaste wedstrijdtrampolines, 1 dubbele minitrampoline en een opwarmzone
 • een polyvalente zaal, die kan dienstdoen als cafetaria voor de sportclubs of kan ingezet worden als sport- of recreatieruimte voor verenigingen
 • een mooi terras met zicht op de groenzone

Ook zal dit voorzien worden:

 • een inkomhal met onthaalbalie
 • een ruimte voor personeel
 • sanitair voor sporters
 • een EHBO-lokaal
 • 6 kleedkamers (waarvan 3 volledig rolstoeltoegankelijk)
 • 2 scheidsrechterlokalen (waarvan 1 volledig rolstoeltoegankelijk).
 • een technische ruimte
 • een bergruimte voor sportmateriaal

Deze concrete invulling en indeling van de sporthal werd bekomen na grondig en uitgebreid overleg met betrokken clubs in Grembergen en beantwoord aan hun noden en behoeftes.  Daarnaast bieden we ook veel aandacht aan de toegankelijkheid van de sportsite. De sporthal zal drempelvrij zijn, wat positief is voor rolstoelgebruikers.

Voor de bouw van de sporthal werd reeds een subsidie van 1,026 miljoen euro toegekend. De Vlaamse Overheid beloont hiermee het sterkt sportdossier van het lokaal bestuur.

Hoe zit het met de mobiliteit rondom de site?

Het lokaal bestuur zet in op een maximale bereikbaarheid voor alle weggebruikers.

De hoofdontsluiting en toegang tot de parkeerzone voor de bezoekers zal verlopen via de gewestweg Grootzand.

Er wordt een ruim parkeeraanbod voorzien. Langsheen het Grootzand wordt een parking van 83 paarkeerplaatsen waarvan 5 voor mindervalide gebruikers gerealiseerd. De parkeerzone wordt uitgerust met elektrische oplaadpunten.

Vlakbij de ingang van de sportsite wordt een kiss-and-ridezone aangelegd en een overdekte fietsenstalling die ruimte biedt voor 80 plaatsen waar zowel gewone fietsen, bakfietsen als speciale fietsen (bv. driewielers) gestationeerd kunnen worden. De fietsenstalling wordt uitgerust met elektrische oplaadpunten.

De sportsite zal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, via de realisatie van een doorsteek ter hoogte van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw - Zele (GMVW). De doodlopende straat zal door middel van een voetgangersbrugje opengewerkt worden en toegang bieden tot de sportsite voor mensen die afstappen aan de bushalte op de op de hoek van het Grootzand/Sportpleinstraat.

De parkeer- en verkeersdrukte in de buurt willen we maximaal opvangen. Er worden parkeerplaatsen voorzien aan de sportsite aan de kant van de Bakkerstraat. Er worden extra ontsluitingen gerealiseerd voor fietsers en voetgangers via de Bakkerstraat en de Sportpleinstraat. Een fysische ingreep, die bedienbaar is door de hulpdiensten, zal doorstromend autoverkeer van Grootzand naar Bakkerstraat verhinderen. Verdere beslissingen dienen nog te worden genomen voor het gebied tussen Grootzand en Kleinzand - Leugestraat – Spoorweg, momenteel worden de reacties op de tijdelijk verkeersmaatregelen ten gevolge van de werkzaamheden aan de Zeelsebaan verwerkt.

Invulling van de groene ruimte aan de sportsite

Er bevindt zich naast de sporthal, de parking en de padelsite een groene ruimte van +/- 5.000m². Samen met de bewoners van Grembergen zal het lokaal bestuur de invulling van deze open en groene ruimte bepalen. Hiervoor wordt op woensdag 23 februari 2022 een infomarkt georganiseerd.

Meer informatie:

Leen Dierick - 0478/42 80 00