De Oude Vest zal omgetoverd worden tot een aangename winkel-, wandel- en woonstraat. Om deze remake te realiseren, kiest de stad voor een inspraaktraject waarbij zowel bewoners, bezoekers als handelaars hun inbreng kunnen doen en nadien de vruchten ervan plukken.

Door de opgelegde overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zullen de participatieweken uitgesteld worden. De eerste participatieweek zal nu plaatsvinden in september, de tweede in december en de derde in maart 2021. De aanstelling van het participatiebureau, alsook de ontwerper zijn naar achteren verschoven, maar zullen beiden aangesteld worden in de zomer van 2020.

Meer info via www.dendermonde.be/werf3

Contact:
Schepen Leen Dierick, 0478-42 80 00, leen.dierick@dendermonde.be.