De stad Dendermonde heeft ervoor gekozen een herbestemming te geven aan leegstaande en/of te renoveren patrimonium deze legislatuur, die in haar eigendom zijn. Het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis, behoort tot deze panden waarvoor een nieuwe invulling werd gezocht en gevonden. De voorbouw, met historische gevel, aan de Sint-Gillislaan wordt in erfpacht gegeven aan de Vzw Oud-Gemeentehuis. De achterbouw aan de Weggevoerdenstraat zal in erfpacht worden gegeven aan het Social Impact Fonds Toontjeshuis.

Vzw Oud-Gemeentehuis

Diverse verenigingen uit het lokale verenigingsleven van Sint-Gillis hebben de handen in elkaar geslagen en samen de vzw Oud-Gemeentehuis opgericht. De vzw plant om de voorbouw, met historische gevel, van het oud gemeentehuis volledig te renoveren. De bedoeling van dit project is dat het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis het kloppend hart wordt van het verenigingsleven. Het lokaal bestuur beslist dan ook om de voorbouw tegen een symobilische euro in erfpacht te geven aan de vzw.

Social Impact Fonds Toontjeshuis

Het lokaal bestuur vond ook een tweede partner, met name Toontjeshuis. Het Toontjeshuis wenst met de achterbouw van het oud gemeentehuis een woonproject te realiseren voor personen met een berpeking. Ze willen hierin een aantal studio's en een gemeenschapsruimte voor mensen met een zorgnood realiseren. Stad Dendermonde is het sociaal project op de site genegen en wil overgaan tot het verlenen van een recht van erfpacht met een jaarlijkse canon van 4.200 euro, gegund onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Dit herbestemmingsproject zorgt dus enerzijds voor een versterking van het lokale verenigingsleven en anderzijds voor een sociale invulling in het hart van Sint-Gillis. Een win-win voor alle betrokken partijen en voor de lokale gemeenschap van Sint-Gillis.