In 2020 wisten frauduleuze incassobureaus een totaalbedrag van 114.000€ afhandig te maken van de consument. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg aan Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). De totale buit ligt wel een stuk lager dan in 2019, toen een recordbedrag van 165.000€ werd ontvreemd.

 Gedurende de eerste 11 maanden van 2020 ontving het Meldpunt 1.864 klachten over frauduleuze incassobureaus. Dat is een daling van 28% ten opzichte van het jaar voordien. Nochtans werd in 2020 het aantal controles licht opgedreven, tot 62. Van alle meldingen van het afgelopen jaar, ging het in 86% van de gevallen om fraude.

 De meldingen gaan vooral over het niet-naleven van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, frauduleuze praktijken, ongevraagde producten, misleidende contractvoorwaarden en niet-gerechtvaardigde facturen.

 Naast het dalende aantal fraudemeldingen en toenemende aantal controles werden er ook minder proces-verbalen uitgereikt.

 Dierick: “Tussen 2016 en 2019 is de gemelde buit van frauduleuze incassobureaus jaar na jaar toegenomen. In 2020 nam dit cijfer af, maar het blijft een aanzienlijk bedrag, dat vele malen groter is dan in 2018. Het blijft dus belangrijk dat we inzetten op sensibilisering via informatiecampagnes. Door bewustmaking kunnen we burgers erop wijzen alert te zijn voor methodieken als phishing, waarbij persoonlijke informatie op bedrieglijke wijze wordt verkregen door de fraudeurs.”