In voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken op het Begijnhof gingen vorige week archeologen van Ruben Willaert nv van start. Ze begonnen in de zone waar waterinfiltratiebekkens moeten komen en troffen reeds een 30-tal begravingen aan. Jammer genoeg lijkt het botmateriaal voorlopig zeer slecht bewaard. Wanneer de wegeniswerken aanvatten zullen de archeologen werfopvolging doen en alle archeologische sporen registreren en onderzoeken.

Wegens de COVID-19-maatregelen kunnen we geen geleide bezoeken of opensleuven organiseren. Indien u tijdens een wandelingetje toch even wilt kijken naar de archeologen aan het werk, gelieve dan de afstandsregels na te leven.

Meer informatie?
Contact : schepen Leen Dierick 0478/42 80 00