Vandaag pleit professor Stijn Baert in De Standaard om de belastingvoordelen en RSZ-Kortingen voor voetbalclubs her te bekijken. “We vinden het belangrijk dat zowel het sociale als het fiscale luik worden bekeken, zonder zomaar alles af te schaffen.”, aldus Servais Verherstraeten en Leen Dierick die het wetsvoorstel van voormalig Kamerleden Deseyn en Vercamer opnieuw op tafel leggen van de Kamercommissie Financiën. “Er zijn hoorzittingen geweest, de  Pro League kwam een voorstel toelichten. Het wordt tijd om knopen door te hakken.”

 Verherstraeten en Dierick: “We pleiten ervoor om beide stelsels niet te ontkoppelen. We vinden het ook uitermate belangrijk dat elk voorstel ervoor zorgt dat investeringen in de jeugdsector mogelijk blijven. Met ons wetsvoorstel proberen we het evenwicht te bewaren tussen Belgische sportsectoren die competitief blijven zonder fiscale uitwassen.”. Beide Kamerleden zullen initiatief nemen om af te tasten of er in het parlement een akkoord gevonden kan worden.

 Om de discriminatie tussen Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars de wereld uit te helpen, heeft de wetgever in 2007 het fiscaal statuut van bezoldigde sportbeoefenaars aangepast. Ten eerste kregen clubs een vrijstelling van 80 % van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de lonen van hun sporters-werknemers. “Dit voordeel kost de Schatkist ongeveer 70 miljoen euro per jaar en is vooral ten gunste van de voetbalsector, aangezien zij de hoogste lonen betalen.”, aldus de CD&V-parlementsleden.

 Ten tweede betaalt een professionele sporter een verminderde RSZ-bijdrage. “Een sporter betaalt slechts 11,05 % in plaats van 13,07 % en een club is 21,11 % verschuldigd in plaats van 24,92 %.”, klinkt het. Verherstraeten en Dierick wijzen er ook op dat in de voetbalwereld de RSZ quasi altijd wordt berekend op een forfait van € 2281,09. Dat is beduidend lager dan het reële loon als je weet dat een voetballer gemiddeld € 337.000 per jaar verdient. Tenslotte ligt de loongrens voor niet-EU-spelers ook lager dan de ons omringende buurlanden. “Dat is voordelig voor clubs die zo spelers heel goedkoop kunnen aantrekken en hen een opleiding kunnen voorzien in de hoop hen later met winst kunnen verkopen. Daar worden niet zozeer de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van.”, aldus de CD&V-politici.

 “Deze aanpassingen aan het statuut hadden een aantal doelstellingen, zoals de investeringen in jeugdopleidingen aanwakkeren en het terugdringen van het aantal buitenlandse sportbeoefenaars. Verder wilde men ook de kleinere clubs en de minst verdienende sportbeoefenaars ondersteunen.”, licht Verherstraeten toe. Dierick vult aan: “Maar we stellen vast dat de situatie vandaag is scheefgegroeid en dat het vaak de voetbalsector alleen is die de vruchten plukt. Spelers en clubs betalen een pak minder sociale bijdragen dan bijvoorbeeld een verpleegster, architect of postbode. Dat kan niet de bedoeling zijn. De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. We willen de bestaande voordelen herijken naar hun oorspronkelijke doel en opnieuw een rechtvaardige spanning creëren ten aanzien van andere jobs. Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs, de andere sporten en de minder verdienende sporters die de steunmaatregelen weldegelijk nodig hebben.”, klinkt het bij de CD&V’ers.

 Meer info:  Leen Dierick: 0478/42.80.00

Maatregelen in het CD&V voorstel:

  • Er komt één begrip voor jeugdspelers: namelijk spelers tot 23 jaar
  • Verdere hervorming van de vrijstelling voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing om zo quasi uitsluitend in de jeugdopleiding en sportinfrastructuur te kunnen investeren
  • RSZ-voordelen hervormen zodat het evenwicht terug hersteld wordt:

15% sociale bijdragen op de eerste schijf van 81 600 euro.

Tussen de 81 600 en 150 000 euro komt daarbovenop nog een solidariteitsbijdrage van 2%

Tussen de 150 000 en 250 000 komt daarbovenop een solidariteitsbijdrage van 3,5%

Vanaf meer dan 250 000 komt daarbovenop een solidariteitsbijdrage van 5%

  • Hoger minimumloon voor buitenlandse sporters zodat hun aantal wordt teruggedrongen

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.