Papa of mama worden is magnifiek. Deze ingrijpende levensgebeurtenis zorgt echter bij heel wat vaders en meeouders met een zelfstandige activiteit voor kopzorgen.  CD&V begrijpt maar al te goed dat de geboorte van een kind voor moeders en vaders met een zelfstandige activiteit niet altijd even evident is. Daarom diende CD&V collega Griet Smaers een wetsvoorstel in om het vaderschap in combinatie met een eigen zaak aan te moedigen en te waarderen door een facultatief geboorteverlof van 10 dagen of desgewenst geboortehulp in te voeren. Dat voorstel werd vandaag offcieel ingevoerd tot wet.

Tot vandaag kunnen mannelijke vaders en meeouders die als werknemer tewerkgesteld zijn gebruik maken van het recht om binnen de vier maanden, vanaf de geboortedatum, tien dagen van hun werk afwezig te zijn voor de zorg van hun pasgeboren kind(eren). Het vaderschaps- of geboorteverlof is hier bezoldigd. CD&V vindt ook dat zelfstandige vaders en meeouders het recht moeten kunnen hebben op extra tijd die ze willen besteden aan hun pasgeboren kind en aan ondersteuning in het huishouden. Dit zou bovendien niet tot té zware financiële gevolgen mogen leiden die kunnen ontstaan door het tijdelijk terugschroeven van hun zelfstandige activiteit.

Hoe zit die nieuwe regeling nu in elkaar?
Enerzijds kan de mannelijke zelfstandige of meeouder een geboorteverlof van tien dagen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Hiervoor kan men een uitkering bekomen die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, ofwel € 79 euro per dag. Anderzijds kan de zelfstandige die geen beroep wenst te doen op het volledige verlof van 10 dagen, bijvoorbeeld omdat hij zijn zaak niet zo lang kan sluiten, kiezen om maximaal 8 dagen op te nemen + 15 gratis dienstencheques aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De tweede optie volgt dezelfde redenering als bij de moederschapshulp, waarbij moeders die een zelfstandige activiteit beoefenen recht hebben op 105 dienstencheques.

Wij hopen met CD&V dat zelfstandige vaders en meeouders hierdoor meer tijd kunnen spenderen met hun kleine spruit! Geniet evan!

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.