Het regent klachten van consumenten over energieleveranciers: mensen worden tegen hun wil overgeschakeld naar een nieuwe energieleverancier, het herroepingsrecht van 14 dagen wordt niet nageleefd én er wordt geen gehoor gegeven wanneer de consument het contract wil stopzetten. Bovendien blijven sommige leveranciers volledig onbereikbaar. “Consumenten maken zich terecht zorgen over hun energiefactuur, maar nu wordt ook hun vertrouwen in de energieleveranciers op de korrel genomen. Een aantal energieleveranciers lapt de regels aan hun laars, dit is onaanvaardbaar en moet stoppen,” zegt Kamerlid voor CD&V Leen Dierick. Zij vraagt dringend actie van de Economische Inspectie en van de bevoegde ministers.

De voorbije weken en maanden regende het klachten van consumenten over wanpraktijken door verschillende energieleveranciers waaronder Mega, Eneco en Octa+. Gisteren kwam ook Luminus in opspraak nadat het nieuws bekend raakte dat de federale Ombudsdienst tot 200 klachten ontving van gedupeerde consumenten die ongevraagd worden overgeschakeld naar energieleverancier Luminus.

Beroepen op herroepingstermijn en klacht indienen

“De verhalen van getroffen consumenten doen echt de wenkbrauwen fronsen,” zegt Kamerlid voor CD&V Leen Dierick, die het federaal energiebeleid opvolgt. Volgens Dierick wordt het consumentenakkoord dat consumenten beschermt tegen dergelijke praktijken door de energieleveranciers niet nageleefd. “De wetgeving is duidelijk: bij verkoop via de telefoon is het overschakelen van een consument naar een andere energieleverancier zonder schriftelijke bevestiging van de klant verboden. Een contract is pas bindend na deze schriftelijke bevestiging en na afloop van de herroepingstermijn. Een consument heeft met een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen steeds de mogelijkheid om nog af te zien van het contract.” Dierick roept gedupeerden op om de herroepingstermijn in te roepen, zodat het contract kan ongedaan gemaakt worden. Daarnaast roept het parlementslid getroffenen ook op om een klacht in te dienen bij de Economische Inspectie en de Ombudsman voor Energie.

CD&V vraagt dringend actie van de Economische Inspectie om hiertegen op te treden en bij inbreuken op het consumentenakkoord de energieleveranciers te sanctioneren. “Daarnaast roepen wij ook de Staatssecretaris van Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) op om met urgentie een informatie- en sensibiliseringscampagne op te starten zodat de consument haar rechten en plichten duidelijk kent en zo niet langer in de val loopt van onbetrouwbare energieleveranciers,” aldus Leen Dierick.

Crisis geen vrijgeleide voor wanpraktijken

“De energiecrisis treft ook de consument en de energieleveranciers, maar dat is absoluut geen vrijgeleide voor illegale wanpraktijken. De rechten van de consument moeten ten allen tijden gerespecteerd blijven. Het onderzoek van de Economische Inspectie en de CREG in opdracht van de minister van Energie is volop aan de gang. Ik wacht vol ongeduld op de resultaten hiervan. Het wordt hoog tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dergelijke praktijken.” , besluit het parlementslid.

Dierick benadrukt ten slotte dat er ook leveranciers zijn die het wel goed doen. Ook voor hen is het belangrijk dat deze wanpraktijken worden stopgezet.

Meer info?

Kamerlid Leen Dierick

Contact: Leen Dierick – 0478 42 80 00